Prvky zapísané v Reprezentatívnom zozname NKD Slovenska

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „reprezentatívny zoznam“) je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Proces súvisiaci s tvorbou reprezentatívneho zoznamu koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ako odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu – štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Prvky zapísané v Reprezentatívnom zozname NKD Slovenska

Rok zápisu: 2022

Rok zápisu: 2021

Rok zápisu: 2021

Rok zápisu: 2021

Rok zápisu: 2021

Rok zápisu: 2021

Rok zápisu: 2019

Rok zápisu: 2019

Rok zápisu: 2018

Rok zápisu: 2018

Rok zápisu: 2018

Rok zápisu: 2018

Rok zápisu: 2017

Rok zápisu: 2017

Rok zápisu: 2017

Rok zápisu: 2015

Rok zápisu: 2011

Rok zápisu: 2011

Preskočiť na obsah