Registrácia - Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
 • Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Registrácia

Tento registračný formulár slúži na vytvorenie účtu používateľa, ktorý chce podať návrh na zápis do Reprezentatívneho zoznamu NKD alebo návrh na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD.

Pred samotnou registráciou Vám odporúčame prečítať si tieto informácie:

Informácie k Reprezentatívnemu zoznamu NKD
Podmienky a kritéria zápisu
Postup pri predkladaní návrhov

Informácie k Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD
Podmienky a kritéria zápisu
Postup pri predkladaní návrhov

K vytvoreniu účtu je potrebné vyplniť nasledujúce údaje.