Kraslice z Polichna

Kraslice z Polichna

Kraslice z Polichna 2560 1920 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Obec Polichno sa nachádza v severozápadnej časti regiónu Novohrad, ktorého centrom je mesto Lučenec. V minulosti medzi obyvateľmi výlučne evanjelickej konfesie pretrvávala silná väzba k tradíciám vrátane veľkonočných, kedy výlučne na Veľký piatok zdobili počas zimy nazbierané vajíčka. Vzory polichňanských kraslíc siahajú do 19. storočia a sú na Slovensku ojedinelou raritou. Na geometriu znakov malo vplyv reformačné hnutie, v období ktorého sa znaky postupne zjednodušili, zbavili nadbytočnej vyumelkovanosti, prezdobenosti a ponechali si len základnú kresbu. Dekoračné prvky vychádzajú z miestneho ornamentálneho základu – zo staršej kraslicovej výzdoby, ale aj z tradičnej bohatej výšivky na textíliách. Napriek tomu, že ide o lokálne ornamenty, nesú znaky univerzálnosti. Miestna krasličiarka Anna Ambróšová v rokoch 1953 – 1957 zozbierala 73 lokálnych ornamentov, z ktorých vznikli dve sady vzorkovníc. S tými dodnes pracujú tamojšie krasličiarky. Mladšiu generáciu zapájajú do tvorby prostredníctvom tvorivých dielní, súťaží, výstav a prednášok. V Polichne sa zdobili v minulosti natvrdo uvarené vajcia, v súčasnosti vyfúknuté, ponorené do odvaru z cibuľových šupiek. Kraslice sa zdobia leptaním, ktoré predstavuje ornamentálnu výzdobu kraslíc pomocou jednoduchých geometrických a rastlinných motívov. Je to stará, na území Slovenska tradičná, aj keď málo rozšírená technika výzdoby kraslíc. Ako leptadlo sa používa ocot alebo šťava z kvasenej kapusty nanášané pomocou drievka alebo špajdle. Leptanie je založené na chemickom procese odkrývania pôvodnej bielej škrupiny vajíčka. Leptané kraslice sú dvojfarebné a vyleptaný ornament je biely. Okrem geometrických (bodky, čiarky, vlnovky) a rastlinných ornamentov (kalich kvetu, čečinka, štylizovaný tulipán) sa na krasliciach používajú zobrazenia predmetov dennej potreby (hrable, vidly, rebríky). Kraslica – vajíčko, ako znak veľkonočného obdobia, je symbolom zdravia, plodnosti, lásky a znovuzrodenia. V minulosti aj v Polichne u ľudí vytváralo predstavu o nadprirodzených vlastnostiach a schopnostiach chrániť a zabezpečiť prosperitu v hospodárstve aj v živote rodiny. Pod vplyvom reformácie došlo k zmene funkcie a vajíčko je vnímané ako dar z lásky a priateľstva.
Predkladateľ
Obec Polichno
Rok zápisu
2019
Certifikát číslo
CTLK-RZNKD-2019/008
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministerky kultúry a predsedníčky odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

   

Galéria
Preskočiť na obsah