• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Tradičné bábkarstvo na Slovensku

Tradičné bábkarstvo na Slovensku

Tradičné bábkarstvo na Slovensku 1840 1228 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Tradičné bábkarstvo na Slovensku predstavuje neoddeliteľnú súčasť domácej divadelnej a literárnej tradície. Pôvodní nositelia tejto tradície boli rodiny kočovných bábkarov, ktorí sa profesionálne živili divadelnou produkciou. Napriek tomu môžeme tradičné bábkarstvo vnímať aj ako významný prejav tradičnej ľudovej kultúry. Pôvodný bábkarský repertoár vychádzajúci z európskych importovaných vzorov prechádzal v slovenskom prostredí veľmi skoro procesom folklorizácie a obohacoval sa nielen o špecifické domáce jazykové a tematické prvky, ale i vlastnú typológiu postáv a výtvarné poňatie bábok. K najznámejším patria komické postavy Gašparka a kmotrov – sedliakov Škrhola a Trčku.

Prvé zmienky o účinkovaní bábkarov na Slovensku sú zo 17. a 18. storočia. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia už bolo bábkarstvo, vďaka kočovnému životu jeho interpretov, rozšírené po celom Slovensku. Jeho reprezentantmi boli najmä divadelné rodiny: Stražanovci, Anderlovci, Nosálekovci, Sajkovci, Fábryovci, Dubskí a ďalší. Tradičné bábkarstvo je stále živou súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Predkladateľ Centrum pre tradičnú kultúru
Rok zápisu 2013
Certifikát číslo KCTLK-RZ-NKDS-2012/010
Tradičné bábkarstvo na Slovensku

Prvok bol v roku 2016 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva spoločne s Českou republikou pod názvom "Bábkarstvo na Slovensku a v Česku"

Tradičné bábkarstvo na Slovensku a v Česku UNESCO certifikát

Galéria