Výstava o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska

Mobilná výstava v troch jazykoch (slovenský, anglický, francúzsky) predstavuje prvky a aktivity zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Často je súčasťou podujatí venovaných prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Od roku 2010 bola výstava uvedená už niekoľkokrát v Paríži v sídle UNESCO, v Berlíne na Dňoch slovenskej kultúry, v Chorvátsku v mestách Našice, Ľipovľany a Rijeka, v nemeckom meste Gotha, na MFSF Jánošíkov dukát v ČR. Na Slovensku je každoročne súčasťou slávnostného vyhlasovania nových zápisov do národných zoznamov, ale často sa uvádza aj ako samostatná výstava, resp. ako súčasť rôznych podujatí, napr. Galéria X Bratislava, Dvorana MK SR, FF Východná, Dubnica n/Váhom, Podhorie, ETNOFILM ČADCA, SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, MZV a ďalšie.

Technická špecifikácia výstavy: dva hlavné panely široké 1,5 m s výškou 2,5 m a 39 panelov šírky cca 1 m s výškou 2,5 m. Všetky panely sú s vlastným osvetlením. Ide o samo stojace rozkladacie panely bez pevného ukotvenia. Na umiestnenie sú potrebné zabezpečené priestory (tzn., že to nemôže byť umiestnené niekde vo vestibule verejnej budovy, kde sa nekontrolovane pohybuje množstvo ľudí). Potrebné sú elektrické zásuvky na pripojenie osvetlenia.

Výstavu je možné si zapožičať. Viac informácií o podmienkach zapožičania Vám podá Mgr. Stanislava Tichá, ktorú môžete kontaktovať na stanislava.ticha@sluk.sk, +421 2 204 78 211

Zoznam panelov k decembru 2023


Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

 1. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba
 2. Radvanský jarmok
 3. Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov
 4. Terchovská muzika
 5. Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku
 6. Čičmianske ornamenty
 7. Banskoštiavnický Salamander
 8. Tradičné bábkarstvo na Slovensku
 9. Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku
 10. Modrotlač
 11. Horehronský viachlasný spev
 12. Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny
 13. Vajnorský ornament
 14. Drotárstvo
 15. Fujara trombita
 16. Modranská majolika
 17. Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní
 18. Chov plemena koní lipican v Topoľčiankach
 19. Vysokohorské nosičstvo
 20. Sokoliarstvo
 21. Slovenský posunkový jazyk
 22. Podpolianske rozkazovačky
 23. Rífová píšťala
 24. Ornament z Čataja a Veľkého Grobu
 25. Gajdica
 26. Kraslice z Polichna
 27. Skalický trdelník
 28. Jánošíkovská tradícia
 29. Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti
 30. Črpáky
 31. Goralská kultúra
 32. Karička z Parchovian
 33. Značkovanie turistických trás
 34. Kyjatické hračky
 35. Paličkovaná babková čipka
 36. Skalická mestská reč – skaličtina
 37. Pukanské hrnčiarstvo

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

 1. Škola remesiel ÚĽUV
 2. Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline
 3. Cyklus tanečných domov združenia Dragúni
 4. Večer v Múzeu oravskej dediny
Preskočiť na obsah