• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Fond tradičnej ľudovej kultúry

Webové sídlo www.fondtlk.sk je jedným z výsledkov implementácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú schválila Vláda SR 8. augusta 2007. Obsahuje časť materiálov získaných prostredníctvom projektu Identifikácia a inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry. Materiály pochádzajú z archívov súkromných i právnických osôb získaných vlastným výskumom Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a prostredníctvom externých spolupracovníkov v rokoch 2008 – 2017. Významnou pomocou pri získavaní materiálov a pri financovaní projektu bol v roku 2015 vstup SĽUKu – Centra pre tradičnú ľudovú kultúru do národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Sprostredkovateľským orgánom bolo Ministerstvo kultúry SR. V rámci národného projektu bolo do získavania materiálov zapojených 24 externých spolupracovníkov.

Na realizácii technickej časti sa podieľala Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, s ktorou Centrum nadviazalo spoluprácu v roku 2012. Katalogizačný systém ARL (Advanced Rapid Library), ktorý je základom aj pre sprístupňovanie informácií do Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry a do webového sídla SLOVAKIANA, vypracovala firma Cosmotron Slovakia & Bohemia s.r.o. pod obsahovým vedením Centra pre tradičnú ľudovú kultúru v období máj 2016 – máj 2017. Webové sídlo bolo sprístupnené 9. júna 2017.

Ak máte záujem o umiestnenie digitálnych objektov, ktorých ste vlastníkom, resp. na ktoré môžete udeliť licenčné práva, prípadne máte záujem o doplnenie údajov o konkrétnom objekte, píšte na fondtlk@sluk.sk. Podmienkou umiestnenia objektov je uzatvorenie licenčnej zmluvy a dodržanie technických parametrov.