Fond tradičnej ľudovej kultúry

O projekte

Webové sídlo www.fondtlk.sk je jedným z výsledkov implementácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú schválila Vláda SR 8. augusta 2007. Obsahuje časť materiálov získaných prostredníctvom projektu Identifikácia a inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry. Materiály pochádzajú zo zbierok súkromných i právnických osôb získaných vlastným výskumom Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a prostredníctvom externých spolupracovníkov v rokoch 2008 – 2017. Významnou pomocou pri získavaní materiálov a pri financovaní projektu bol v roku 2015 vstup SĽUKu – Centra pre tradičnú ľudovú kultúru do národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Sprostredkovateľským orgánom bolo Ministerstvo kultúry SR. V rámci národného projektu bolo do získavania materiálov zapojených 24 externých spolupracovníkov.

Na realizácii technickej časti sa podieľala Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, s ktorou Centrum nadviazalo spoluprácu v roku 2012. Katalogizačný systém ARL (Advanced Rapid Library), ktorý je základom aj pre sprístupňovanie informácií do Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry a do webového sídla SLOVAKIANA, vypracovala firma Cosmotron Slovakia & Bohemia s.r.o. pod obsahovým vedením Centra pre tradičnú ľudovú kultúru v období máj 2016 – máj 2017. Webové sídlo bolo sprístupnené 9. júna 2017.

Chcete spolupracovať na tvorbe digitálnej databázy?

Vlastníte fotografie, videonahrávky, filmové pásy, audio nahrávky, písomnosti alebo zaujímavé predmety s tematikou tradičnej ľudovej kultúry? Ak ste držiteľom zbierkových materiálov tradičnej ľudovej kultúry, na ktoré môžete udeliť licenčné práva a máte záujem o ich sprístupnenie, prípadne ak máte záujem o doplnenie údajov do sprístupnených záznamov, neváhajte nás kontaktovať.

Objekty, ktoré nám poskytnete, budú zdigitalizované buď priamo u Vás doma, alebo v našom Centre pre tradičnú ľudovú kultúru. Materiály spracujeme a následne Vám ich vrátime. V digitálnej podobe budú doplnené do Fondu TĽK. Pri každom objekte bude informácia o zdroji, t. j. od koho sme materiál získali.

Kontakt: Mgr. art. Miroslav Hanák, +421 2 204 78 201, fondtlk@sluk.sk

Preskočiť na obsah