Fotosúťaž: „Aj vy ste živé dedičstvo!“

Fotosúťaž: „Aj vy ste živé dedičstvo!“

Fotosúťaž: „Aj vy ste živé dedičstvo!“ 2560 1707 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

„Aj vy ste živé dedičstvo!“

Pozývame všetkých, aby sa zapojili do osláv 20. výročia vzniku UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom fotosúťaže. Témou fotografickej súťaže je „ochrana živého dedičstva“. Urobte fotografiu svojho obľúbeného živého dedičstva a toho, akým spôsobom ho chránia jeho nositelia alebo vy sami. Fotografie by mali predviesť rozmanitosť a bohatstvo živého dedičstva a zvýšiť povedomie o dôležitosti jeho ochrany. Prostredníctvom tejto kampane by sme chceli prispieť k dokumentácii nielen živého dedičstva, ale aj vyzdvihnutiu dôležitosti ľudí, ktorí sa snažia oň starať, odovzdávať ho a ochraňovať ho.

Súťažiť môžete do 30. novembra 2023

Názov fotosúťaže: „Aj vy ste živé dedičstvo!“
Začiatok: 8.9.2023
Ukončenie: 30.11.2023
Vyhodnotenie: december 2023

Po vyhodnotení budú súťažné fotografie prezentované na našej stránke www.ludovakultura.sk a 10 najlepších bude vystavených v budove SĽUK-u v Bratislave-Rusovciach. Najlepšie 3 fotografie budú ocenené.

Parametre súťažných fotografií:
-formát JPG/JPEG, v najvyššej možnej kvalite kompresie
-farebný priestor RGB alebo sRGB
-minimálne rozlíšenie 2 000 pixelov pri kratšej strane a 3 000 pixelov pri dlhšej strane záberu
-fotografie musia byť vyhotovené v roku 2023

Súťažné fotografie posielajte na adresu tlk@sluk.sk prostredníctvom online úložiska s možnosťou uloženia minimálne 7 dní. Odporúčame www.uschovna.cz, ktorá ponúka dlhšiu dobu uloženia (až 14 dní).

Názov/ID fotografie uvádzajte vo formáte „AAA-01“ (prvé 3 písmená priezviska-poradové číslo fotografie).

K zásielke uveďte svoje údaje:

  • meno a priezvisko,
  • adresa,
  • email,
  • stručný popis fotografie (čo je zobrazené na fotografii, prípadne miesto záznamu),
  • autor fotografie (ak fotografiu posiela zákonný zástupca autora).

Účasť vo fotosúťaži je možná iba so súhlasom s pravidlami fotosúťaže. Účastník prehlasuje, že súhlasí so všetkými podmienkami a tieto akceptuje svojou účasťou.

Anglický text: In support of the 20th anniversary of the 2003 Convention, UNESCO Intangible Cultural Heritage.

Inšpirujte sa napríklad medzinárodnou fotografickou súťažou Wiki Loves Safeguarding Living Heritage alebo našimi snímkami v galérii:

Preskočiť na obsah