Rífová píšťala

Rífová píšťala

Rífová píšťala 1944 1320 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Rífová píšťala patrí k najarchaickejším nástrojovým typom širokého diapazónu pastierskych aerofónov, ktorými Slovensko disponuje. Táto píšťala, ako hudobný nástroj hranového typu bez hmatových otvorov, stojí na začiatku jeho vývinového radu, ktorý si napriek svojej relatívnej konštrukčnej i hernej jednoduchosti zachoval vitalitu a obľubu v miestach, kde má svoje historické zázemie a vďaka folklorizmu i mimo neho. Vďaka špecifickému tónovému radu, ktorý umožňujú technicko-stavebné dispozície nástroja, sa sformoval i jedinečný a rozsiahly piesňový repertoár, ktorý k hre na rífovú píšťalu neoddeliteľne patrí. Tento typ nástroja nachádzame vo viacerých lokalitách horských oblastí Slovenska, kde prebiehalo doosídľovanie územia na základe valašského práva (14. – 17. storočie). Tento fenomén priniesol (a kreoval) originálnu valašsko-pastiersku kultúru, vrátane jej inštrumentára a mimoriadne variabilnej a bohatej tradície výroby týchto vzduchozvučných nástrojov. Vo vzťahu k priamemu medzigeneračnému prenosu tradície výroby rífovej píšťaly a hry na ňu si osobitú pozornosť zasluhuje obec Brvnište (okr. Považská Bystrica). Hra pastierov, ako prvotných nositeľov tradície viazanej na rífovú píšťalu, sa v tejto obci zachovala hlboko do 20. storočia a na jeho konci na ňu nadviazali ďalší muži z obce. Systematický záujem o tento nástroj v Brvništi priniesol aj zlepšenie jeho herných vlastností vďaka inovatívnym prvkom, ktoré do výroby celkom prirodzene, no citlivo, vnášali jeho výrobcovia. Dnes nástroj žije i na pôde folklorizmu a plní významnú identifikačnú a integračnú funkciu obyvateľov Brvnišťa, ktorí rífovú píšťalu považujú za svoju.
Video
Predkladateľ
Spolok pre rozvoj a obnovu techniky, remeselnej výroby a kultúry n.o., Folklórna skupina Bukoviny z Brvnišťa
Rok zápisu
2018
Certifikát číslo
CTLK-RZNKD-2018/005

   

Galéria
Preskočiť na obsah