Podpolianske rozkazovačky

Podpolianske rozkazovačky

Podpolianske rozkazovačky 2005 856 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Rozkazovačky sú jedným z najtypickejších folklórnych prejavov etnografického regiónu Podpoľania. Predstavujú osobitý synkretizmus hudby, spevu a tanca. Názov rozkazovačky je odvodený od spôsobu prednesu piesne pred muzikou – rozkázania si piesne, rozkäzovaňia. Speváci usmerňujú hudbu tým, že jej sólovo predspevujú piesne, pokrikujú, určujú tempo. Potom pokračujú v speve sprevádzanom hudbou a často ho spoja aj s improvizovaným tancom, cifrovaním. Rozkazovačky boli aj sú doménou mužov. Uznávaní speváci boli obyčajne aj dobrými tanečníkmi, radi sa predvádzali, kto akú pieseň zaspieva či krajšie zatancuje. Rozkazovači skúšali pohotovosť muzikantov a schopnosť hrať im po vôli. Dominantnejší speváci si zvykli rozkazovať medzi prvými. Dôležitú úlohu zohrávala a zohráva najmä individualita rozkazovačov a muzikantov, ktorá v rámci folklórnych oblastí Slovenska patrí na Podpoľaní k jedným z najrozvinutejších. Do konca 1. polovice 20. storočia sa prvok tradoval v miestnom spoločenstve priamo pri autentických príležitostiach, ako sú napr. svadby, odprávki regrútov, tanečné zábavy pri ľudovej hudbe, medzigeneračnou transmisiou prostredníctvom miestnych spevákov a ľudových muzík. Práve existencia veľkého množstva starších i mladých ľudových kapiel na Podpoľaní má výrazný podiel pri uchovávaní tohto prvku. V súčasnosti sa vyskytujú najmä v obciach Detva, Hriňová, Detvianska Huta, Korytárky, Kriváň, Stará Huta, Stožok, Slatinské Lazy, Vígľaš, Zvolenská Slatina, Dúbravy, Očová, Hrochoť, Poniky, Priechod a ďalších, kde pôsobia folklórne kolektívy, ľudové hudby a jednotlivci, ktorí rozkazovačky vedome rozvíjajú ako súčasť vlastného kultúrneho dedičstva. Významný podiel na udržiavaní prvku majú dodnes Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Miestne spoločenstvo i jednotlivci v regióne Podpoľania považujú rozkazovačky za súčasť svojho kultúrneho dedičstva, svojej identity, vnímajú spojitosť s vlastnou históriou a prostredím, v ktorom žijú. Rozkazovačky nesú v sebe hodnoty tradície a znaky majstrovstva, súťaživosti, mužskej sily, obratnosti a šikovnosti či erotický kontext, čo ich robí zaujímavými a príťažlivými.
Video
Predkladateľ
mesto Detva, mesto Hriňová, Národopisná spoločnosť Slovenska
Rok zápisu
2018
Certifikát číslo
CTLK-RZNKD-2018/004

   

Galéria
Preskočiť na obsah