• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Podpolianske rozkazovačky

Podpolianske rozkazovačky

Podpolianske rozkazovačky 2005 856 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Rozkazovačky sú jedným z najtypickejších folklórnych prejavov etnografického regiónu Podpoľania. Predstavujú osobitý synkretizmus hudby, spevu a tanca. Názov rozkazovačky je odvodený od spôsobu prednesu piesne pred muzikou – rozkázania si piesne, „rozkäzovania“. Speváci usmerňujú hudbu tým, že jej sólovo predspevujú piesne, pokrikujú, určujú tempo. Potom pokračujú v speve sprevádzanom hudbou a často ho spoja aj s improvizovaným tancom, tzv. cifrovaním. Rozkazovačky boli, aj sú, doménou mužov. Uznávaní speváci boli obyčajne aj dobrými tanečníkmi, radi sa predvádzali, kto akú pieseň zaspieva, či krajšie zatancuje. Rozkazovači skúšali pohotovosť muzikantov a schopnosť hrať im po vôli. Dominantnejší speváci si zvykli rozkazovať medzi prvými. Dôležitú úlohu zohrávala a zohráva najmä  individualita rozkazovačov a muzikantov, ktorá v rámci folklórnych oblastí Slovenska patrí na Podpoľaní k jedným z najrozvinutejších. Do konca 1. polovice 20. storočia sa prvok tradoval v miestnom spoločenstve priamo pri autentických príležitostiach ako sú napr. svadby, „odprávky“ regrútov, tanečné pri ľudovej hudbe medzigeneračnou transmisiou prostredníctvom miestnych spevákov a ľudových muzík. Práve existencia veľkého množstva starších i mladých ľudových kapiel na Podpoľaní má výrazný podiel pri uchovávaní tohto prvku. V súčasnosti sa  vyskytujú  najmä v obciach Detva, Hriňová, Detvianska Huta, Korytárky, Kriváň, Stará Huta, Stožok, Slatinské Lazy, Vígľaš, Zvolenská Slatina, Dúbravy, Očová, Hrochoť, Poniky, Priechod a ďalšie, kde pôsobia folklórne kolektívy, ľudové hudby a jednotlivci, ktorí rozkazovačky vedome rozvíjajú ako súčasť vlastného kultúrneho dedičstva. Významný podiel na udržiavaní prvku majú dodnes Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Miestne spoločenstvo i jednotlivci v regióne Podpoľania považujú rozkazovačky za súčasť svojho kultúrneho dedičstva, svojej identity, vnímajú spojitosť s vlastnou históriou a prostredím, v ktorom žijú. Rozkazovačky nesú v sebe hodnoty tradície a znaky majstrovstva, súťaživosti, mužskej sily, obratnosti a šikovnosti či erotický kontext, čo ich robí zaujímavými a príťažlivými.
Video
Predkladateľ
mesto Detva, mesto Hriňová, Národopisná spoločnosť Slovenska
Rok zápisu
2018
Certifikát číslo
CTLK-RZNKD-2018/004

   

Galéria