• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

O nás

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len CTĽK) je odborným pracoviskom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (ďalej len SĽUK), ktorého úlohou je realizovať Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Bolo zriadené v apríli 2008 pri Národnom osvetovom centre, od roku 2010 funguje ako súčasť SĽUKu.

Činnosť centra sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Vo svojej činnosti sa zameriava na vytvorenie podmienok na ochraňovanie a podporu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a jej rozmanitosti, na uchovanie doposiaľ existujúcich javov a prejavov tradičnej ľudovej kultúry a ich odovzdanie nasledujúcim generáciám.

Fond tradičnej ľudovej kultúry
FOLK EXPO Slovakia 2017 - nová platforma pre folklórny priemysel // Foto: Michal Veselský

Ďalšími aktivitami CTĽK je organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí zameraných na ochranu, šírenie, dokumentáciu, propagáciu, sprístupnenie a umelecké spracovanie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

FOLK EXPO SLOVAKIA

Okrem toho je hlavným realizátorom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Je tiež hlavným pripravovateľom nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

ZOZNAMY NKD

Prehľad najdôležitejších projektov a aktivít CTĽK