• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Modranská majolika

Modranská majolika

Modranská majolika 2184 1496 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
V stredoeurópskej keramickej tradícii tvorí západoslovenské džbankárstvo, remeslo zamerané na výrobu fajansy/majoliky (ide o dva termíny označujúce z technologického hľadiska totožné vysoko kvalitné keramické produkty), významnú kapitolu. Je späté so 400 ročnými dejinami a pôsobnosťou osobitého spoločenstva hrnčiarov a džbankárov s habánskymi koreňmi na západnom Slovensku. Keď pod vplyvom konkurencie keramického priemyslu na prelome 19. a 20. storočia väčšina džbankárskych dielní zanikla, nositeľkou tradícií západoslovenského džbankárstva sa stala modranská dielňa, založená v roku 1883. Ojedinelý podnik sa stal ukážkovým nositeľom tradícií západoslovenského džbankárstva. Vo svojich výrobkoch absorboval tvaroslovie a dekoratívne princípy starých miestnych, ako aj iných západoslovenských džbankárskych dielní. Od konca 19. storočia prešiel viacerými transformáciami. Od roku 1952 pôsobil ako výrobné družstvo Slovenská ľudová majolika, v rokoch 1968 – 2016 ako družstvo ľudovej umeleckej výroby. Dielňa preslávila modranskú majoliku a ornamentiku v medzinárodnom kontexte. Vychovala viacero generácií tvorcov keramiky a výrazných umeleckých osobností. Svoju životaschopnosť preukazuje podnes prostredníctvom svojich absolventov, dnes samostatne pracujúcich miestnych keramikárov. Dôležitú úlohu pri zachovávaní kultúrnej kontinuity zohráva tamojšie občianske združenie Slovenská ľudová majolika a Múzeum keramiky v Modre.
Video
Predkladateľ

Slovenská ľudová majolika, o.z.; Bratislavský samosprávny kraj

Rok zápisu

2017

Certifikát číslo

CTLK-RZ-NKD-2017/004

   

Galéria