• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Inventarizácia a metodika

Inventarizácia

Predmetom realizácie projektu je digitalizácia kultúrnych objektov tradičnej ľudovej kultúry. Špecifikom projektu je skutočnosť, že objekty, ktoré sa budú v rámci projektu digitalizovať, nie sú zhromaždené formou zbierok u žiadateľa (SĽUK), ale sú roztrúsené v súkromných, obecných a inštitucionálnych zbierkach v regiónoch na celom území Slovenska. Z toho dôvodu samotnému procesu digitalizácie musí predchádzať akvizičná činnosť, ktorej cieľom je identifikovať dostupné zdroje a vybrať vhodné kultúrne objekty na digitalizáciu. Súčasťou akvizičnej činnosti bude inventarizácia objektov tradičnej ľudovej kultúry, ktoré sú dostupné v jednotlivých súkromných alebo verejných zbierkach.

Realizácia inventarizácie predpokladá

 • existenciu metodiky (predmetovej klasifikácie), ktorej cieľom je vytvorenie jednotného systému získavania a evidovania údajov v súkromných, lokálnych a ďalších archívov orientovaných na problematiku tradičnej ľudovej kultúry,
 • existenciu systému zberu informácií,
 • vytvorenie siete stálych spolupracovníkov v regiónoch, ktorí sa budú podieľať na tvorbe inventarizácie; ich úlohou bude iniciovanie, podpora a metodické usmerňovanie inventarizácie na regionálnych a lokálnych úrovniach,
 • sériu školení zameraných na prípravu spolupracovníkov v regiónoch, ktorí by mali plniť výskumnú, dokumentačnú, akvizičnú funkciu a zároveň zdigitalizovať vybrané objekty.

Metodika

Pod vedením CTĽK vznikol v roku 2010 metodický materiál, ktorý je návodom na získavanie, triedenie a evidovanie prvkov a javov z oblasti TĽK. Tento materiál je základom pre inventarizáciu v rámci projektu Digitálny fond TĽK. Jeho súčasťou je triedenie TĽK, tzv. predmetová klasifikácia. Materiál predkladáme v plnom znení.

Predvoľby ochrany osobných údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme cookies. Tu môžete zmeniť predvoľby ochrany osobných údajov. Blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na použiteľnosť našich webových stránok a služieb, ktoré ponúkame.

Kliknutím aktivujete / deaktivujete kód sledovania služby Google Analytics.
Kliknutím aktivujete / deaktivujete Mapy Google.
Kliknutím aktivujete / deaktivujete zobrazenie vložených videí.
Na našich webových stránkach používame súbory cookie, a to najmä zo služieb tretích strán.
Definujte svoje predvoľby ochrany osobných údajov a / alebo súhlaste s používaním súborov cookie.