• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Zoznamy NKD Slovenska

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v znení neskorších dodatkov a v zmysle Štatútu Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na zápis do

REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

a

ZOZNAMU NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU

Termín na predloženie nominácií je do 16. marca 2018.

Zostáva Vám ešte


6 krokov, ako postupovat pri predkladani návrhu na zápis

1.

Registrácia

Pre vyplnenie formulára je potrebne sa zaregistrovať. Po registrácií Vám príde potvrdenie na Váš email, kde nájdete základné informácie o postupe pri predkladaní návrhov. Zároveň sa Vám sprístupní formulár, s ktorým môžete začať pracovať.

2.

Vypĺňanie formulára

Formulár môžete priebežne ukladať a kedykoľvek sa k nemu vrátiť na základe Vašich prihlasovacích údajov. Do formuláru zadávate i požadovanú foto a video dokumentáciu.

3.

Odoslanie na schválenie

Po kompletnom vyplnení elektronického formulára ho odošlete na schválenie do CTĽK. Na email Vám príde informácia o ďalšom postupe. Ak má formulár nedostatky, požiada CTĽK predkladateľa o doplnenie alebo opravu do určitého termínu.

4.

Tlač a podpis dokumentov

Po kontrole formulára Vám príde finálna verzia formulára na Váš email. je potrebné formulár 2x vytlačiť a podpísať štatutárnym zástupcom predkladateľa.

5.

Kompletizácia

Pred odoslaním sa ubezpečte, že Váš nominačný spis obsahuje všetky povinné dokumenty. Nominačný spis posielate v dvoch rovnocenných vyhotoveniach.

6.

Odoslanie dokumentov

Oba nominačné spisy odošlete na adresu: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.

ZOZNAM NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NKD NA SLOVENSKU

predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.

Predvoľby ochrany osobných údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme cookies. Tu môžete zmeniť predvoľby ochrany osobných údajov. Blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na použiteľnosť našich webových stránok a služieb, ktoré ponúkame.

Kliknutím aktivujete / deaktivujete kód sledovania služby Google Analytics.
Kliknutím aktivujete / deaktivujete Mapy Google.
Kliknutím aktivujete / deaktivujete zobrazenie vložených videí.
Na našich webových stránkach používame súbory cookie, a to najmä zo služieb tretích strán.
Definujte svoje predvoľby ochrany osobných údajov a / alebo súhlaste s používaním súborov cookie.