Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku

Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku

Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku 800 533 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Zvony ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje slúžia od archaických čias vo viacerých kultúrach sveta na zvolávanie ľudí na bohoslužby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú búrky, víchrice a oznamujú mnohé iné príležitosti, ktoré sa dotýkajú života ľudí. Tradičné ručné zvonenie spojené s funkciou zvonárov na Slovensku možno označiť za tradičnú a najlepšiu techniku rozoznievania zvonov. Zvony a tradičné ručné zvonenie, ktoré je nerozlučne spojené s funkciou zvonárov, sú od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území, jednoznačne doloženej početnými zmienkami, dokladmi a súvislosťami v hmotných i písomných historických prameňoch.
Video
Predkladateľ
Mgr. Juraj Gembický
Rok zápisu
2011
Certifikát číslo
KCTLK-RZNKD-2011/020
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministra kultúry a predsedu odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

   

Galéria
Preskočiť na obsah