Terchovská muzika

Terchovská muzika

Terchovská muzika 1733 1200 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Terchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je špecifická originálnym kolektívnym vokálno-inštrumentálnym prejavom. Pojmom terchovská muzika sa neoznačuje iba charakteristické inštrumentálne obsadenie s malou dvojstrunovou basou, ale aj celá príslušná hudobná tradícia. Tá je úplná iba spolu s piesňovým repertoárom, s ľudovým tancom terchovská krútená, resp. čardáš, s vlastným hudobným štýlom a interpretmi, ktorí ju pokladajú za kľúčovú súčasť svojej kultúrnej identity a produkt svojej duchovnej výbavy. Prvé priame dôkazy o existencii terchovskej muziky sú z prelomu 19. a 20. storočia, keď v osade Kvočkovia pôsobila terchovská trojčlenná hudba nazvaná „Kvočkovská muzika“. Už v roku 1935 bola terchovská „Ištvaniarska muzika“ Franca Baláta zaznamenaná slovom aj obrazom vo filme Jánošík režiséra Martina Friča. Do súčasnosti sa zachovalo množstvo záznamov terchovskej muziky na rozličných médiách vrátane notografických zbierok.

Viac informácií k zápisu do UNESCO – tu.

Video
Video UNESCO
Predkladateľ
Obec Terchová
Rok zápisu
2011
Certifikát číslo
KCTLK-RZNKD-2011/018

Prvok bol v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

   

Galéria
Preskočiť na obsah