• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov 1667 1154 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú rituálne praktiky pretrvávajúce od 15. storočia a od tých čias sa kontinuálne odovzdávajú z generácie na generáciu. Sú to: banícka hostina, banícka omša, banícka svadba a banícky pohreb. Do roku 1787 baníci vykonávali aj službu v banských milíciách.

Baníci, ako slobodní ľudia, predstavovali v stredovekej Európe špecifickú skupinu obyvateľstva, ktorá mala určité vzdelanie, mala právo slobodného pohybu a neplatila dane. To umožnilo vznik viacnárodnostných komunít vo všetkých rudných regiónoch Európy. Všade sa vytvorili banícke bratstvá, ktoré okrem slávnostných rituálov zabezpečovali aj určitý druh sociálnej starostlivosti o baníkov. Najstarší písomný dokument Baníckeho bratstva v Španej Doline je z 1. augusta 1574. Pečať Baníckeho bratstva pochádza z roku 1683.

Video
Predkladateľ

Banícke bratstvo "Herrengrunt" zo Španej Doliny

Rok zápisu

2011

Certifikát číslo

KCTLK-RZNKD-2011/017

   

Galéria