• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov 1667 1154 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú rituálne praktiky pretrvávajúce od 15. storočia a od tých čias sa kontinuálne odovzdávajú z generácie na generáciu. Sú to: banícka hostina, banícka omša, banícka svadba a banícky pohreb. Do roku 1787 baníci vykonávali aj službu v banských milíciách. Baníci ako slobodní ľudia predstavovali v stredovekej Európe špecifickú skupinu obyvateľstva, ktorá mala určité vzdelanie, mala právo slobodného pohybu a neplatila dane. To umožnilo vznik viacnárodnostných komunít vo všetkých rudných regiónoch Európy. Všade sa vytvorili banícke bratstvá, ktoré okrem slávnostných rituálov zabezpečovali aj určitý druh sociálnej starostlivosti o baníkov. Najstarší písomný dokument Baníckeho bratstva v Španej Doline je z 1. augusta 1574. Pečať Baníckeho bratstva pochádza z roku 1683.
Video
Predkladateľ
Banícke bratstvo „Herrengrund“ Špania Dolina
Rok zápisu
2011
Certifikát číslo
KCTLK-RZNKD-2011/017

   

Galéria