Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov 1667 1154 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú rituálne praktiky pretrvávajúce od 15. storočia a od tých čias sa kontinuálne odovzdávajú z generácie na generáciu. Sú to: banícka hostina, banícka omša, banícka svadba a banícky pohreb. Do roku 1787 baníci vykonávali aj službu v banských milíciách. Baníci ako slobodní ľudia predstavovali v stredovekej Európe špecifickú skupinu obyvateľstva, ktorá mala určité vzdelanie, mala právo slobodného pohybu a neplatila dane. To umožnilo vznik viacnárodnostných komunít vo všetkých rudných regiónoch Európy. Všade sa vytvorili banícke bratstvá, ktoré okrem slávnostných rituálov zabezpečovali aj určitý druh sociálnej starostlivosti o baníkov. Najstarší písomný dokument Baníckeho bratstva v Španej Doline je z 1. augusta 1574. Pečať Baníckeho bratstva pochádza z roku 1683.
Video
Predkladateľ
Banícke bratstvo „Herrengrund“ Špania Dolina
Rok zápisu
2011
Certifikát číslo
KCTLK-RZNKD-2011/017
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministra kultúry a predsedu odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

   

Galéria
Preskočiť na obsah