Program FOLK EXPO Slovakia 2023

Anglický text: In support of the 20th anniversary of the 2003 Convention, UNESCO Intangible Cultural Heritage.

Scénické programy, výstavy, filmové projekcie, prednášky, tvorivé dielne, koncerty, vedecká konferencia a prezentácia domácich i zahraničných inštitúcií, občianskych združení, jednotlivcov a komunít, ktoré sa zaoberajú nehmotným kultúrnym dedičstvom. Toto všetko prinesie FOLK EXPO Slovakia 2023. Podujatie sa bude konať od 8. do 9.9.2023 v SĽUK-u, v Rusovciach. Srdečne pozývame!

PIATOK / 8.9. 2023

13:00 – 17:30
Živé dedičstvo pre udržateľnú budúcnosť (Living Heritage for a Sustainable Future). Medzinárodné sympózium k 20. výročiu Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva venované jeho implementácii v jednotlivých krajinách a najlepším praktikám ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré napĺňajú ciele Dohovoru. Simultánne tlmočenie do/z anglického jazyka. Možnosť online streamovania.

13:00
Výstava SLOVENSKO-SLOVINSKÁ DIMENZIA. Prezentácia kultúrno-historických a súčasných paralel a rozdielov slovenskej a slovinskej kultúry. V spolupráci s veľvyslanectvom Slovinskej republiky v Bratislave.

Výstava Nehmotné poklady. Prezentácia prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

15:00
Vernisáž výstavy Robiť, robiť, robiť a keď sa porobí, len potom tancovať… Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku. V spolupráci s nadáciou Babka v Kovačici.

17:30
Vernisáž výstavy Lotyšské ľudové kroje. Výstava Lotyšského tradičného ľudového odevu v spolupráci s veľvyslanectvom Lotyšskej republiky na Slovensku.

18:30 – 19:30
Spectrum Quartett & Nogaband & Ulijanky. Koncert nevšedného spojenia klasickej a ľudovej hudby, ktorý vychádza z hľadania vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvomi hudobnými svetmi.

20:00 – 21:15
SĽUK: Pašie. Príbeh o človeku a zemi. Scénická freska o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti.

SOBOTA / 9.9. 2023

13:00 – 18:00
FOLK EXPO SLOVAKIA. Prezentácie inštitúcií, projektov, podujatí, publikačnej činnosti a technológií zameraných na ochranu, dokumentáciu, propagáciu a prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry a živých tradícií.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u
Prezentácia činností a postupov digitalizačného pracoviska SĽUK-u, online databázy tradičnej ľudovej kultúry Fondu tradičnej ľudovej kultúry a publikačnej činnosti.

ÚĽUV
Prezentácia publikácií ktorých cieľom je zachytávať a sprostredkovať odbornej aj laickej verejnosti poznatky z oblasti tradičnej kultúry primárne zameranej na remeslo v širšom kontexte. Majster ľudovej umeleckej výroby Ladislav Hedvigi bude predvádzať špecifický rytý dekór kyjatickej hračky. Výrobkyňa a lektorka ľudovej umeleckej výroby Marta Mesárošová predvedie výrobu z drôtu.

Pamiatkový úrad SR
Prezentácia edičnej činnosti z rôznych oblastí výskumu a ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Napr. monografia Juraja Spiritzu – Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku a ďalšie periodické i neperiodické publikácie vychádzajúce v pôsobnosti Pamiatkového úradu SR.

SORTEC EUROPE
Prezentácia aplikácií spoločnosti SORTEC EUROPE s.r.o., ktoré sa dajú využívať pri dokumentácii a prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva, s ukážkami ich riešení vo viacerých múzeách na Slovensku.

Impact Games
Prezentácia aplikácie Heritage Quest AR – Zaži históriu na vlastnej koži s gamifikovanou AR (rozšírená realita) aplikáciou.

FOLKY
Výtvarníčky a dizajnérky Tamara Jánošíková a Kira Szépová predstavia brainbox stolovú hru FOLKY o tradičnej ľudovej kultúre.

FOTOMAT
Urobte si fotku s virtuálnou nevestou. Interaktívna prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva a digitalizovaných 3D krojov.

Juraj Dufek
Výnimočný výrobca ľudových hudobných nástrojov Juraj Dufek predstaví výrobu rôznych druhov a podôb slovenských gájd.

Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku
Nadácia Babka z Kovačice (Srbsko) predstaví slovenské insitné maliarstvo v Srbsku v inštitucionálnych kontextoch, prostredníctvom centra pre digitalizáciu, aj ako živú tradíciu.

Občianske združenie Podobenka z Vajnor
Vajnorský ornament je jedným z najvýraznejších ornamentálnych štýlov, ktoré sa na Slovensku počas 19. a 20. storočia rozvinuli a pretrvali až dodnes. OZ Podobenka bude prezentovať nielen historický ornament, ale aj diela, veci a vecičky, ktoré tvoria súčasní vajnorskí umelci.

Črpáky
Ľubomír Tatarka predstaví časť svojej ojedinelej súkromnej zbierky črpákov.

Pukanské hrnčiarstvo
Prezentácia živej tradície pukanského hrnčiarstva, ktoré bude v tomto roku zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Obec Hrušov
Prezentácia miestnych aktivít spojených s ochranou živých tradícií, publikačnou činnosťou i cestovným ruchom.

Obec Oravská Polhora
Prezentácia miestnych, regionálnych i cezhraničných aktivít spojených so živými tradíciami gajdošskej aj goralskej kultúry.

14:00 – 18:00
Medzinárodný dom tanca. Tanečné workshopy pre verejnosť. SĽUK: Folky – Polky; Muzika Modruša z Moravského Žižkova a „verbíři“ zo Slovácka (CZ): Slovácky verbuňk; Ťažká muzika z Terchovej: Terchovské tance; Tempó Zenekar (HU): Tance z Kalotaszegu; goralské tance Jan Karpiel-Bułecka (PL); Sufi Music & Dance (TR): Mevlevi Sema Dervish Dance.

19:00 – 20:30
Galaprogram živých tradícií. Nehmotné poklady ľudstva. Medzinárodný hudobno-tanečný program venovaný živým tradíciám a prvkom nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Súčasťou programu bude aj Slávnostné vyhlásenie nových prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Účinkujú: SĽUK, Muzika Modruša z Moravského Žižkova a „verbíři“ zo Slovácka (CZ), Goralská muzika z Oravskej Polhory, ľudová hudba Tempó Zenekar (HU); ľudová hudba Jana Karpiela-Bułecku (PL); Mevlevi Sema ceremony dance (TR); Juraj Dufek a Ľubomír Tatarka.

20:30 – 23:30
FOLK EXPO PARTY. Medzinárodná hudobná a tanečná zábava.
Účinkujú: Mária Reháková TOPOĽANA (SK); ľudová hudba Jana Karpiela Bułecku (PL); ľudová hudba Tempó Zenekar (HU); Folk&Bass Orchestra & Ženy z Muzičky (SK).

Vstup na podujatie je voľný, s výnimkou predstavenia Pašie a Galaprogramu živých tradícií. VSTUPENKY

Zmena programu vyhradená!

Preskočiť na obsah