Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba

Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba

Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba 2000 2027 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Fujara je mimoriadne dlhá píšťala s tromi hmatovými dierkami, ktorá je rozšírená len na Slovensku, osobitne na strednom Slovensku. Fujara bola v roku 2005 zapísaná do Zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva (súčasný Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva). Pramene o histórii fujary tvoria predovšetkým písomné záznamy. Najstaršie použitie slova fujara, ktoré by sme mohli považovať za pomenovanie dnešnej fujary, sa vyskytuje v Brukovom rukopisnom zborníku z osemdesiatych rokov 18. storočia. Od začiatku 19. storočia sa slovo fujara používalo čoraz častejšie ako jednoznačný termín na označenie dnešného typu fujary. Fujara má špecifickejší hudobný repertoár než ktorýkoľvek iný ľudový hudobný nástroj. Je to spôsobené jej funkciou v živote pastierov, väzbou na pastiersko-zbojnícky element, hudobno-technickými danosťami nástroja a zvukomalebným využitím tónov vo vysokých polohách. Každý hudobný nástroj nesie pečať neopakovateľných vlastností svojho výrobcu a hráča, priamo odráža osobnosť, ktorá ho vyrobila a ktorá na ňom hrá.

Viac informácií k zápisu do UNESCO – tu.

Video UNESCO
Predkladateľ
Spoločenstvo pre tradičnú hudbu - PRO MUSICA o.z.
Rok zápisu
2011
Certifikát číslo
KCTLK-RZNKD-2011/001
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministra kultúry a predsedu odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

Prvok bol v roku 2005 zapísaný do Zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva (súčasný Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva) pod názvom „Fujara: hudobný nástroj a jeho hudba“.

Vizuál osvedčenia - text na svetlom podklade, logo UNESCO, podpis generálneho riaditeľa UNESCO, s grafikou pasparty.

   

Galéria
Preskočiť na obsah