Jánošíkovská tradícia

Jánošíkovská tradícia

Jánošíkovská tradícia 2560 1703 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Jánošíkovská tradícia je bezprostredne spojená s konkrétnym kultúrnym priestorom – obcou Terchová ako rodiskom symbolu tejto širokospektrálnej tradície, Juraja Jánošíka. Zbojnícka tradícia, ktorej špecifickú odnož tvorí Jánošíkovská tradícia, sa v kolektívnej historickej pamäti na Slovensku pohybuje v spektre od heroizujúceho obrazu až po humorný a ironizujúci. Konkrétne Jánošíkovská tradícia sa spája s menom Juraja Jánošíka (1688 – 1713), skutočnej historickej postavy, zbojníckeho kapitána, ktorého mnohí radia do skupiny významných osobností Slovenska. Popri obyvateľoch Terchovej a okolia ju za prirodzenú súčasť svojho kultúrneho dedičstva považujú mnohé ďalšie spoločenstvá, skupiny či jednotlivci prakticky z celého územia Slovenska, rovnako ako časť slovenských komunít žijúcich v zahraničí. Oprávnene teda možno hovoriť o celonárodnej tradícii. Jánošíkovská tradícia je súhrnom prejavov ústnej tradície, jazykových prejavov, folklóru, ľudovej hudby, spevu, tanca, slovesnosti, kultúry, umenia, kulinárstva a remeselnej výroby, profesionálneho širokospektrálneho výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla, vážnej, etnickej, muzikálovej, rockovej a inej hudby, baletu a ďalších kreatívnych žánrov, ktoré spájajú odkaz, inšpirácie a motívy súvisiace s jánošíkovskou legendou. Kontinuitu v čase a neustálu revitalizáciu tradície preto zabezpečuje široké spektrum nositeľov – jednotlivcov a inštitúcií – od amatérskych záujemcov a interpretov v rámci folklorizmu až po profesionálnych umelcov mnohých žánrov, tiež bádateľov – historikov, umenovedcov a folkloristov, ako aj pracovníkov médií, cez podujatia ako folklórne festivaly a rôzne iné kultúrne či gastronomické podujatia späté s turizmom.
Predkladateľ
Obec Terchová, Miestne kultúrne stredisko Terchová
Rok zápisu
2021
Certifikát číslo
CTLK-RZNKD-2020/003
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, podpis ministerky kultúry a predsedníčky odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

   

Galéria
Preskočiť na obsah