• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku

Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku

Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku 2068 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Gajdy, ako organická súčasť tradičného inštrumentára i celá gajdošská kultúra zastrešujúca všetky prejavy a vedomosti viazané na gajdy a ich použitie, reprezentuje dlhodobú a kontinuálnu hudobnú tradíciu prevažne roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva Slovenska. Ako významný kultúrno–historický jav, ktorého korene siahajú až do 14. storočia, sa na báze prirodzenej medzigeneračnej kontinuity zachoval dodnes. Svojou konštrukciou sú typy gájd na Slovensku súčasťou širších stredoeurópskych kultúrnych kontextov, avšak viaceré atribúty vnímame ako identifikačné znaky tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, napríklad: technologické postupy pri výrobe gájd, estetické stvárnenie nástrojov, regionálne, lokálne i individuálne štýlové znaky gajdošskej interpretácie, piesňový a tanečný repertoár, rituály súvisiace s gajdami, tradičné ľudové obrady za sprievodu gájd, texty gajdošských piesní i ľudovú slovesnosť spojenú s týmto nástrojom.

Predkladateľ Cech slovenských gajdošov
Rok zápisu 2013
Certifikát číslo KCTLK-RZ-NKDS-2012/011
Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku

Prvok bol v roku 2015 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva pod názvom "Gajdošská kultúra".

Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku

Galéria