Čičmianske ornamenty

Čičmianske ornamenty

Čičmianske ornamenty 2667 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Pojem čičmianske ornamenty označuje ornamentálnu výzdobu zrubových domov v obci Čičmany, ale aj celú miestnu dekoratívnu tradíciu spolu so vzormi na výšivkách. Výzdoba čičmianskych domov sa inšpiruje bohatou tradíciou miestnej výšivky s geometrickým vzorom. Do popredia vystúpila najmä po požiari obce, keď sa tu z iniciatívy architekta Dušana Jurkoviča začali v dvadsiatych rokoch minulého storočia stavať a zdobiť nové domy. Maľby sa robili bez predkresľovania, spočiatku bielou hlinkou, neskôr vápnom. Maľba na domoch mala jednak úžitkovú funkciu (ochrana proti vlhkosti), ale takisto plnila aj ochrannú funkciu (niektoré geometrické prvky mali funkciu ochranných znakov) a neskôr sa význam posunul do dekoratívnej a reprezentatívnej roviny. V historicko-kultúrnej tradícii Slovenska majú čičmianske ornamenty významné miesto a vstúpili do širšieho povedomia ako národno-reprezentatívny prvok. Vyhlásenie časti obce za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v roku 1977 i záujem súčasných obyvateľov o tento prvok kultúrnej histórie vytvárajú predpoklady pre jeho ďalšie pretrvávanie.
Video
Predkladateľ
Obec Čičmany
Rok zápisu
2013
Certifikát číslo
KCTLK-RZ-NKDS-2012/004
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministra kultúry a predsedníčky odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

   

Galéria
Preskočiť na obsah