• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Radvanský jarmok

Radvanský jarmok

Radvanský jarmok 1191 825 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Radvanský jarmok vychádza z tradície, ktorá siaha do 17. storočia. Vznikol v roku 1655 v Radvani, ktorá bola strediskom remeselnej výroby. Historici predpokladajú, že jarmok v Radvani sa rozvinul na základe privilégia usporadúvať púte, ktoré získal katolícky kostol v Radvani. Množstvo ľudí zúčastňujúcich sa na púťach začali využívať početní radvanskí remeselníci na predaj svojich výrobkov. V začiatkoch to bola tradičná výmena tovaru medzi mestom a vidiekom, neskôr jarmok vo významnej miere zásoboval široké okolie popri poľnohospodárskych produktoch aj remeselnými a priemyselnými výrobkami. Stretávali sa tu ľudia zo širokého okolia, aby si nakúpili i zabavili sa. Veľký význam nadobudol hlavne v 19. storočí, keď mali osobitné miesto výrobcovia súkna, modrotlače, čižmári, klobučníci, hrebenári, výrobcovia pušného prachu, krpčiari, výrobcovia z dreva, slamy a prútia a najmä medovnikári. Špecifickým zvykom sa stalo, že v posledný deň jarmoku si mládenci kupovali varešky, ktorými udierali dievky a mladé ženy po zadku. Táto tradícia sa uchovala doteraz a rozšírila sa na všetky dni jarmoku.
Predkladateľ Mesto Banská Bystrica
Rok zápisu 2011
Certifikát číslo KCTLK-RZNKD-2011/013
Radvanský jarmok

Galéria