Radvanský jarmok

Radvanský jarmok

Radvanský jarmok 1191 825 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Radvanský jarmok vychádza z tradície, ktorá siaha do 17. storočia. Vznikol v roku 1655 v Radvani, ktorá bola strediskom remeselnej výroby. Historici predpokladajú, že jarmok v Radvani sa rozvinul na základe privilégia usporadúvať púte, ktoré získal katolícky kostol v Radvani. Množstvo ľudí zúčastňujúcich sa na púťach začali využívať početní radvanskí remeselníci na predaj svojich výrobkov. V začiatkoch to bola tradičná výmena tovaru medzi mestom a vidiekom, neskôr jarmok vo významnej miere zásoboval široké okolie popri poľnohospodárskych produktoch aj remeselnými a priemyselnými výrobkami. Stretávali sa tu ľudia zo širokého okolia, aby si nakúpili i zabavili sa. Veľký význam nadobudol hlavne v 19. storočí, keď mali osobitné miesto výrobcovia súkna, modrotlače, čižmári, klobučníci, hrebenári, výrobcovia pušného prachu, krpčiari, výrobcovia produktov z dreva, slamy a prútia a najmä medovnikári. Špecifickým zvykom sa stalo, že v posledný deň jarmoku si mládenci kupovali varešky, ktorými udierali dievky a mladé ženy po zadku. Táto tradícia sa uchovala doteraz a rozšírila sa na všetky dni jarmoku.
Video
Predkladateľ
Mesto Banská Bystrica
Rok zápisu
2011
Certifikát číslo
KCTLK-RZNKD-2011/013
Vizuál osvedčenia - text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministra kultúry a predsedu odbornej komisie, orámované paspartou s grafikou paličkovanej čipky.

   

Galéria
Preskočiť na obsah