• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Banskoštiavnický Salamander

Banskoštiavnický Salamander

Banskoštiavnický Salamander 2980 1986 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Salamandrový sprievod bol pôvodne slávnostný sprievod pri zvlášť významných príležitostiach poslucháčov a funkcionárov banskoštiavnickej akadémie. Formoval sa v kontextoch 150 ročnej histórie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici – prvej vysokej baníckej školy na svete, založenej v roku 1762. Dnes tvorí časť Salamandrových dní – tradičných mestských slávností, spojených s celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Sprievod sa tak stal identifikačným znakom celého baníctva v meste a okolí.

Názov sprievodu je odvodený od kľukatého pohybu jašteričky – salamandry škvrnitej. S jaštericou je spojená legenda o vzniku mesta, keď pastier objavil nad mestom jašteričky so zlatým a strieborným prachom na chrbte, čo dalo podnet k dolovaniu. Aktéri sprievodu prechádzajú v rytmickom slede z jednej strany cesty na druhú, čím napodobňujú pohyb salamandry. V sprievode sú sprítomňované slávne udalosti histórie mesta, démonické postavy späté s baníckou prácou pod zemou i významné osobnosti a figúrky mestského spoločenského života.

Video
Predkladateľ
Mesto Banská Štiavnica
Rok zápisu
2013
Certifikát číslo
KCTLK-RZ-NKDS-2012/006

   

Galéria