Banskoštiavnický Salamander

Banskoštiavnický Salamander

Banskoštiavnický Salamander 2980 1986 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Salamandrový sprievod bol pôvodne slávnostný sprievod poslucháčov a funkcionárov banskoštiavnickej akadémie pri zvlášť významných príležitostiach. Formoval sa v kontextoch 150 ročnej histórie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici – prvej vysokej baníckej školy na svete, založenej v roku 1762. Dnes tvorí súčasť Salamandrových dní – tradičných mestských slávností spojených s celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Sprievod sa tak stal identifikačným znakom celého baníctva v meste a okolí. Názov sprievodu je odvodený od kľukatého pohybu salamandry škvrnitej. So salamandrou je spojená legenda o vzniku mesta, keď pastier objavil nad mestom jašteričky so zlatým a strieborným prachom na chrbte, čo dalo podnet k dolovaniu. Aktéri sprievodu prechádzajú v rytmickom slede z jednej strany cesty na druhú, čím napodobňujú pohyb salamandry. V sprievode sú sprítomňované slávne udalosti histórie mesta, démonické postavy späté s baníckou prácou pod zemou i významné osobnosti a figúrky mestského spoločenského života.
Video
Predkladateľ
Mesto Banská Štiavnica
Rok zápisu
2013
Certifikát číslo
KCTLK-RZ-NKDS-2012/006

   

Galéria
Preskočiť na obsah