• Search
  Generic filters
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Zoznamy NKD

Zoznamy NKD Slovenska

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V pondelok, 15. januára 2018 bola ministrom kultúry Marekom Maďaričom vyhlásená nová výzva na predkladanie návrhov na zápis do reprezentatívnych zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ukončenie výzvy je 16. marca 2018.

čítať ďalej

Archív – rozhodnutia

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

20152015 Rozhodnutie o zápise do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pre rok 2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka 2014 výzvu na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu…

čítať ďalej

Formulár na predkladanie návrhu na zápis

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Pre zobrazenie formuláru musíte byť prihlásený. V prípade, ak ešte nemáte svoj účet, musíte sa zaregistrovať. Prihlásenie Registrácia

čítať ďalej
Spoločné dielo drotárov venované múzeu pri 70. výročí

Aktivity zapísané v Zozname najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku

2149 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ZOZNAM NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „Zoznam najlepších spôsobov ochrany“) predstavuje uznanie mimoriadnym programom,…

čítať ďalej

Prvky zapísané v Reprezentatívnom zozname NKD Slovenska

2184 1496 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „reprezentatívny zoznam“) je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu…

čítať ďalej

Formulár na predkladanie návrhu na zápis

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Pre zobrazenie formuláru musíte byť prihlásený. V prípade, ak ešte nemáte svoj účet, musíte sa zaregistrovať. Prihlásenie Registrácia

čítať ďalej

Archív rozhodnutí

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

20152012201120102015 Rozhodnutie o zápise do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pre rok 2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka 2014 výzvu na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu…

čítať ďalej

Technické špecifikácie dokumentácie

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE PREDKLADANIE FOTOGRAFICKEJ, AUDIOVIZUÁLNEJ A ZVUKOVEJ DOKUMENTÁCIE AKO SÚČASTI NÁVRHU NA ZÁPIS DO ZOZNAMU NAJLPEŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY Všetku povinnú dokumentáciu (fotografie, videozáznam) je potrebné odoslať cez online systém spolu s…

čítať ďalej

Postup pri predkladaní návrhov na zápis do ZNSONKD na Slovensku

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Predkladanie návrhov na zápis Registrácia Pre vyplnenie a odoslanie elektronického formulára je potrebná registrácia na tejto stránke. Po registrácií príde predkladateľovi potvrdzovací email, kde nájde všetky potrebné informácie o postupe pri predkladaní…

čítať ďalej

Postup pri vypĺňaní formulára

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Tento postup slúži ako pomôcka pre správne vyplnenie samotného formulára. Pred vypracovaním nominácie je potrebné sa oboznámiť s týmto postupom. Po kliknutí na odkaz formulár ZNSO sa vám otvorí formulár s otázkami a…

čítať ďalej

Podmienky a kritéria zápisu

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

DEFINÍCIA A CIELE Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „zoznam najlepších spôsobov ochrany“) predstavuje uznanie…

čítať ďalej

Štatút

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ŠTATÚT ZOZNAMU NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súvislosti s pristúpením Slovenskej republiky k dokumentom UNESCO, najmä k Dohovoru o…

čítať ďalej

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ZOZNAM NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NKD NA SLOVENSKU Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „Zoznam najlepších spôsobov ochrany“) predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám,…

čítať ďalej

Technické špecifikácie dokumentácie

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE PREDKLADANIE FOTOGRAFICKEJ, AUDIOVIZUÁLNEJ A ZVUKOVEJ DOKUMENTÁCIE AKO SÚČASTI NÁVRHU NA ZÁPIS DO REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU Všetku povinnú i nepovinnú dokumentáciu (fotografie, videozáznam, skeny a pod.) je nutné poslať v…

čítať ďalej

Postup pri vypĺňaní formulára

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Tento postup slúži ako pomôcka pre správne vyplnenie samotného formulára. Pred vypracovaním nominácie je potrebné sa oboznámiť s týmto postupom. Po kliknutí na formulár RZNKD sa vám otvorí formulár s otázkami a poliami…

čítať ďalej

Postup pri predkladaní návrhov na zápis

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Predkladanie návrhov na zápis Registrácia Pre vyplnenie a odoslanie elektronického formulára je potrebná registrácia na tejto stránke. Po registrácií príde predkladateľovi potvrdzovací email, kde nájde všetky potrebné informácie o postupe pri predkladaní…

čítať ďalej

Podmienky a kritéria zápisu

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

DEFINÍCIA A CIELE Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „reprezentatívny zoznam“) je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do…

čítať ďalej

Štatút

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ŠTATÚT REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA (konsolidované znenie) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súvislosti s pristúpením Slovenskej republiky k dokumentom UNESCO, najmä k Dohovoru o ochrane…

čítať ďalej

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „reprezentatívny zoznam“) je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu…

čítať ďalej