Nové výzvy na predkladanie nominácií do národných zoznamov Slovenska

Nové výzvy na predkladanie nominácií do národných zoznamov Slovenska

Nové výzvy na predkladanie nominácií do národných zoznamov Slovenska 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy pre rok 2017: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v znení neskorších dodatkov a v zmysle Štatútu Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do:

Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

a

Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Termín na predloženie nominácií je do 31. marca 2017

(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Návrhy predkladajte na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31, 853 08 Bratislava

tel.: +421 204 78 221

e-mail: tlk@sluk.sk

Preskočiť na obsah