Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov 2023

Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov 2023

Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov 2023 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Štatútu Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku vyhlásilo 1. februára 2023 novú výzvu na predkladanie návrhov na zápis do REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA a ZOZNAMU NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU. Nominácie je možné predkladať do 30. apríla 2023. Potrebné informácie o predkladaní návrhov nájdete na tejto stránke.

Preskočiť na obsah