Slovak Ethnology

Slovak Ethnology

Slovak Ethnology 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Obálka časopisu s fotografiou piatich muzikantov.

Ústav etnológie SAV v Bratislave práve vydal piate číslo časopisu Slovenský národopis, ktoré vyšlo v anglickom jazyku ako Slovak Ethnology. Číslo vzniklo v spolupráci s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u pri príležitosti 10. výročia Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

Okrem iných zaujímavých článkov a materiálov Slovak Ethnology čitateľom prináša aj príspevky o činnosti a aktivitách SĽUK-u a jeho Centra pre tradičnú ľudovú kultúru. Je to správa o slávnostnom vyhlásení prvkov ktoré boli v roku 2013 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska; ďalej správa o prezentácii tohto zoznamu v rámci Dní Slovenskej kultúry v Berlíne; informácia o 8. zasadnutí Medzivládneho výboru UNESCO pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Baku (Azerbajdžan), na ktorom bola Terchovská muzika slávnostne zapísaná do svetového Reprezentačného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a napokon recenzia zborníka z medzinárodného sympózia Ochrana kultúrneho dedičstva. V bohatej obrazovej prílohe sú aj fotografie z vystúpenia SĽUK-árov v hlavnom sídle UNESCO v Paríži (18.12.2013).
Celé číslo časopisu si môžete prečítať tu

Preskočiť na obsah