• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Slovak Ethnology

Slovak Ethnology

Slovak Ethnology 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Slovak Ethnology - Slovenský Národopis

Ústav etnológie SAV v Bratislave práve vydal piate číslo časopisu Slovenský národopis, ktoré vyšlo v anglickom jazyku ako Slovak Ethnology. Číslo vzniklo v spolupráci s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u pri príležitosti 10. výročia Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

Okrem iných zaujímavých článkov a materiálov Slovak Ethnology čitateľom prináša aj príspevky o činnosti a aktivitách SĽUK-u a jeho Centra pre tradičnú ľudovú kultúru. Je to správa o slávnostnom vyhlásení prvkov ktoré boli v roku 2013 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska; ďalej správa o prezentácii tohto zoznamu v rámci Dní Slovenskej kultúry v Berlíne; informácia o 8. zasadnutí Medzivládneho výboru UNESCO pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Baku (Azerbajdžan), na ktorom bola Terchovská muzika slávnostne zapísaná do svetového Reprezentačného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a napokon recenzia zborníka z medzinárodného sympózia Ochrana kultúrneho dedičstva. V bohatej obrazovej prílohe sú aj fotografie z vystúpenia SĽUK-árov v hlavnom sídle UNESCO v Paríži (18.12.2013).
Celé číslo časopisu si môžete prečítať tu