POZVÁNKA: Živé dedičstvo 2022

POZVÁNKA: Živé dedičstvo 2022

POZVÁNKA: Živé dedičstvo 2022 2560 1394 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Srdečne Vás pozývame na online webinár

ŽIVÉ DEDIČSTVO 2022

8. decembra 2022 od 9:00 – 13:00 hod.

Seminár je určený komunitám nositeľov prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a komunitám predstaviteľov projektov, programov a aktivít zapísaných v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Usporiadateľ: SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Moderuje: Ľubica Voľanská (SĽUK – CTĽK, ÚESA SAV)

Účasť na webinári je zdarma, webinár bude v slovenskom jazyku.

Grafická podoba pozvánky.

PREDBEŽNÝ PROGRAM

8:30 Skúška spojenia

9:00 Otvorenie
– Juraj Hamar, SĽUK, generálny riaditeľ
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.

9:10 UNESCO, živé dedičstvo a výzvy dneška (Ekonomické rozmery ochrany NKD, Ochrana NKD a zmeny klímy, Ochrana NKD v mestskom kontexte)
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.

9:25 Hodnotiace správy o stave prvkov a aktivít zapísaných v zoznamoch NKD
– Eva Záhumenská, CTĽK pri SĽUKu
– Ľubica Voľanská, CTĽK SĽUK a ÚESA SAV, v. v. i.
– Barbora Morongová, MK SR

9:50 Kde nájsť financie pre ochranu živého dedičstva?
– Barbora Morongová, MK SR
– zástupca Fondu na podporu umenia

10:20 Prestávka

10:40 Zdieľanie dobrých praktík
– Ivan Matis, Goralská kultúra
– Ivan Gontko, Tradičné bábkarstvo na Slovensku
– František Morong, Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni
a ďalší vopred prihlásení zástupcovia komunít

11.30 20. výročie Dohovoru 2003
– Juraj Hamar, SĽUK
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.

12:00 Diskusia

Preskočiť na obsah