Výzva na predkladanie nominácií

Výzva na predkladanie nominácií

Výzva na predkladanie nominácií 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje dve výzvy na predkladanie nominácií na zápis do:
  • Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
  • Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.
 
Preskočiť na obsah