• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Fenomén tradičného bábkarstva sa môže dostať do zoznamu UNESCO ako spoločný nominant Slovenska a Českej republiky

Fenomén tradičného bábkarstva sa môže dostať do zoznamu UNESCO ako spoločný nominant Slovenska a Českej republiky

Fenomén tradičného bábkarstva sa môže dostať do zoznamu UNESCO ako spoločný nominant Slovenska a Českej republiky 800 600 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Začiatkom tohto týždňa sa v Strážnici konalo prvé stretnutie zástupcov ministerstiev kultúry Českej a Slovenskej republiky a tiež Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, Národního ústavu lidové kultury, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a jeho odborného pracoviska – Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Predmetom rokovania bola spoločná česko-slovenská nominácia tradičného bábkarstva na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Predloženie nominačného návrhu je naplánované na rok 2015.

Základnou podmienkou UNESCO pre uchádzanie sa o zápis akéhokoľvek prvku do svetového zoznamu je jeho zápis v národných zoznamoch štátov. Táto požiadavka je v prípade tradičného bábkarstva splnená iba čiastočne.

Prvok tradičné bábkarstvo na Slovensku bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v októbri 2013. V roku 2012, bolo zapísané do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví tradiční lidové kultury Českej republiky Východočeské bábkarstvo. O zápise tradičného českého bábkarstva do národného zoznamu ČR sa rozhodne v závere roka 2014.