Fenomén tradičného bábkarstva sa môže dostať do zoznamu UNESCO ako spoločný nominant Slovenska a Českej republiky

Fenomén tradičného bábkarstva sa môže dostať do zoznamu UNESCO ako spoločný nominant Slovenska a Českej republiky

Fenomén tradičného bábkarstva sa môže dostať do zoznamu UNESCO ako spoločný nominant Slovenska a Českej republiky 800 600 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Začiatkom tohto týždňa sa v Strážnici konalo prvé stretnutie zástupcov ministerstiev kultúry Českej a Slovenskej republiky a tiež Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, Národního ústavu lidové kultury, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a jeho odborného pracoviska – Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Predmetom rokovania bola spoločná česko-slovenská nominácia tradičného bábkarstva na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Predloženie nominačného návrhu je naplánované na rok 2015.

Základnou podmienkou UNESCO pre uchádzanie sa o zápis akéhokoľvek prvku do svetového zoznamu je jeho zápis v národných zoznamoch štátov. Táto požiadavka je v prípade tradičného bábkarstva splnená iba čiastočne.

Prvok tradičné bábkarstvo na Slovensku bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v októbri 2013. V roku 2012, bolo zapísané do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví tradiční lidové kultury Českej republiky Východočeské bábkarstvo. O zápise tradičného českého bábkarstva do národného zoznamu ČR sa rozhodne v závere roka 2014.

Preskočiť na obsah