POZVÁNKA: Živé dedičstvo 2023

POZVÁNKA: Živé dedičstvo 2023

POZVÁNKA: Živé dedičstvo 2023 2560 1709 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Srdečne Vás pozývame na odborný webinár

ŽIVÉ DEDIČSTVO 2023

14. novembra 2023 od 13:00 – 16:00 hod.

Online seminár je určený komunitám nositeľov prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a komunitám predstaviteľov projektov, programov a aktivít zapísaných v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Usporiadateľ: SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Moderuje: Ľubica Voľanská (SĽUK – CTĽK, ÚESA SAV)

Témy: 20. výročie Dohovoru UNESCO / Podpora a financie /
Zdieľanie dobrých praktík / Prezentácia aktivít k 20. výročiu Dohovoru

Účasť na webinári je zdarma, webinár bude v slovenskom jazyku.

Vizuál pozvánky - vľavo fotografia chlapca pri maľovaní ornamentu, pod obrázkom logá, vpravo text pozvánky.

Názov:          webinár Živé dedičstvo 2023
Dátum:         14. november 2023, 13:00-16:00
Platforma:   Zoom
Jazyk:           slovenský
Moderuje:    Ľubica Voľanská

PROGRAM

12:30    Skúška spojenia
13:00    Otvorenie / Miroslav Hanák /SĽUK, riaditeľ CTĽK; Ľubica Voľanská /SĽUK a ÚESA SAV, v. v. i.

        1.  BLOK: 20. VÝROČIE UNESCO DOHOVORU O OCHRANE NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A PERIODICKÁ SPRÁVA

13:10    20. výročie Dohovoru, aktuality z UNESCO / Ľubica Voľanská

13:20    Periodická správa k napĺňaniu Dohovoru / Ľubica Voľanská

13:40    Aktivity SĽUK k 20. výročiu Dohovoru / Miroslav HanákPeriodická správa k napĺňaniu Dohovoru / Ľubica Voľanská 

        2.  BLOK: PODPORA A FINANCIE

13:50    Aktuálne nástroje a možnosti podpory živého dedičstva / Barbora Morongová / MK SR

14.05    Možnosti podpory prostredníctvom FPU – Program 4 / Andrej Kotlárik / FPU

14.25    Živé dedičstvo v kontexte folklorizmu / Katarína Babčáková / NOC

14.40    ÚĽUV a živé dedičstvá / Eva Ševčíková / ÚĽUV

14.55    Etnológovia učiteľom: Aktivity pre prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra / Jana Ambrózová / UKF, Tradana, o. z. 

15:15    Prestávka 

       3.  BLOK: ZDIEĽANIE DOBRÝCH PRAKTÍK

15:30    140 rokov Slovenskej ľudovej majoliky – prežije tradícia majoliky ďalších 140? / Miriam Fuňová

       4.  BLOK: PREZENTÁCIA AKTIVÍT K 20. VÝROČIU DOHOVORU

15:40    Rífová píšťala – kam sme sa posunuli v ochrane živého dedičstva / Mária Jacková

15:50    Zvonárske fenomény pri príležitosti 20. výročia osláv Dohovoru / Juraj Gembický

16.00    Diskusia

Preskočiť na obsah