15. rokov od ratifikácie Dohovoru na ochranu NKD

15. rokov od ratifikácie Dohovoru na ochranu NKD

15. rokov od ratifikácie Dohovoru na ochranu NKD 2560 1707 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Pred 15 rokmi, dňa 24. apríla 2006 Slovenská republika ratifikovala Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (prijatý rezolúciou č. 32 dňa 17. októbra 2003 na 32. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO).

V súvislosti s ochranou nehmotného kultúrneho dedičstva a tvorbou národných zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva bolo doposiaľ zapísaných 26 prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a 4 aktivity do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

V Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva má Slovenská republika zapísaných 7 prvkov:

  • Drotárstvo – remeslo a umenie (2019)
  • Modrotlač – reverzná tlač a farbenie látky indigom (2018)
  • Horehronský viachlasný spev (2017)
  • Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016)
  • Gagdošská kultúra (2015)
  • Terchovská muzika (2013)
  • Fujara: hudobný nástroj a jeho hudba (2005)
Preskočiť na obsah