Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva

Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva

Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva 2560 1700 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V pondelok, 30. marca 2020 v Paríži urobilo šesť štátov z Európy a Ázie v koordinácii Úradu pre cestovný ruch a kultúru (Oddelenie nehmotného dedičstva) Spojených arabských emirátov v Abú Zabí prvý krok k rozšíreniu medzinárodnej nominácie s názvom Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva v UNESCO Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Sekretariát Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v centrále UNESCO v Paríži vzhľadom na mimoriadnu situáciu akceptoval podpisy spoločnej nominácie v elektronickom formáte. Na základe splnomocnenia MK SR, nomináciu podpísal veľvyslanec a stály delegát pri UNESCO, jeho excelencia Igor Grexa.

Za vypracovaním nominácie za Slovenskú republiku stojí tím zložený z pracovníkov a pracovníčok Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, Ministerstva kultúry SR a v neposlednom rade komunita sokoliarov a sokoliarok zo Slovenskej republiky.

V prípade úspešného zápisu bude medzinárodná nominácia doterajších 18 krajín z celého sveta, ku ktorej sa pridáva Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko, Poľsko i Slovensko, predstavovať vzhľadom na počet zúčastnených krajín (24) najväčšiu nomináciu v Reprezentatívnom zozname NKD ľudstva. Nominácia zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Poukazuje na to, že UNESCO Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 podporuje spoločnú ochranu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva presahujúcich jazykové a štátne hranice, čím podporuje dialóg a porozumenie. Zápis do Reprezentatívneho zoznamu UNESCO posilní spoluprácu a vytváranie sietí všetkých zainteresovaných strán zapojených do ochrany prvku.

Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO bude o zapísaní či nezapísaní prvku Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva rozhodovať na svojom 16. zasadnutí v decembri 2021.

Preskočiť na obsah