Slávnostné vyhlasovanie 2023

Slávnostné vyhlasovanie 2023

Slávnostné vyhlasovanie 2023 2560 1707 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V sobotu 9.9.2023 o 19:00 hod sa v divadle SĽUK uskutočnil medzinárodný hudobno-tanečný Galaprogram živých tradícií, Nehmotné poklady ľudstva, venovaný živým tradíciám a prvkom nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ktorého súčasťou bolo aj Slávnostné vyhlásenie nových prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska za rok 2023 ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová zapísala a odovzdala certifikáty k prvkom:

Preskočiť na obsah