Posledné veľké stretnutie k nominácii bábkarstva do UNESCO

Posledné veľké stretnutie k nominácii bábkarstva do UNESCO

Posledné veľké stretnutie k nominácii bábkarstva do UNESCO 1040 780 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Vo štvrtok, 19. februára 2015, sa konalo jedno z posledných stretnutí pracovnej skupiny na prípravu medzinárodnej nominácie Slovenské a české bábkarstvo do Reprezentatívneho zoznamu ľudstva UNESCO.

Tento krát sa uskutočnilo v priestoroch Ministerstva kultúry Českej republiky v Prahe, kde si expertná skupina premietla nový dokumentárny film nakrútený špeciálne k nominovanému prvku. Film je tesne pred svojím dokončením a práve na tomto stretnutí sa mali odborníci vyjadriť k jeho obsahu a forme. Film zachytáva stručne históriu a vývoj tradičného bábkarstva, no ťažiskovo sa zameriava najmä na jeho súčasné podoby a stav v oboch krajinách. Celá expertná skupina sa zhodla, že film je adekvátnym dokumentačným materiálom k prvku nie len obsahovo, ale i svojou umeleckou hodnotou. Posledná fáza prípravy celej nominácie bude teda obnášať už len kozmetické úpravy filmu, ako je doplnenie titulkov a komentára v anglickom jazyku a tiež finálne korektúry anglického prekladu nominačného spisu. Po týchto posledných krokoch už nebude nič brániť tomu, aby nominácia poputovala na schválenie do sídla UNESCO v Paríži a tiež tomu, aby ste si film o bábkarstve mohli pozrieť aj Vy.

Niekoľko fotografií zo stretnutia

Preskočiť na obsah