Medzinárodná konferencia v Ľubľane

Medzinárodná konferencia v Ľubľane

Medzinárodná konferencia v Ľubľane 1024 681 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V dňoch 25.- 26. 9. 2014 sa konala v slovinskej Ľubľane medzinárodná konferencia pod názvom Dokumentácia a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom filmu.

Konferenciu pripravila Slovinská komisia UNESCO v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Slovinského Etnografického múzea. Zišli sa tu odborníci z oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, filmári, etnológovia a vizuálni antropológovia z ôsmich európskych krajín. Hlavnou témou konferencie boli otázky ochrany a zachovania nehmotného kultúrneho dedičstva pri jeho prezentácií vo filmoch, taktiež otázky práv duševného vlastníctva alebo účasť komunity, reprezentujúcej prvky nehmotného kultúrneho dedičstva vo filmoch. Okrem iného sa účastníci zaoberali problematikou tvorby filmových ukážok ako prílohou k nominácii do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru na konferencii zastupovali Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie SAV a Juraj Hamar, generálny riaditeľ SĽUKu. Ten sa vo svojom príspevku Problém prezentácie a reprezentácie prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva vo videofilmoch, zameral na problematiku post produkčného procesu spracovania videofilmov a hlavné ideovo-estetické východiská pri príprave videofilmov  ktoré reprezentujú prvky nehmotného kultúrneho dedičstva a ich nositeľov pre potreby UNESCO.

Foto prevzaté z: https://www.nesnovnadediscina.si/en/news

Preskočiť na obsah