Horehronský viachlasný spev ašpiruje na zápis do UNESCO

Horehronský viachlasný spev ašpiruje na zápis do UNESCO

Horehronský viachlasný spev ašpiruje na zápis do UNESCO 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva by sa mohol obohatiť o ďalší slovenský prvok.

Prvok, ktorý sa bude uchádzať o miesto v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva je Horehronský viachlasný spev. Rozhodla o tom Odborná komisia, ktorá vyberala spomedzi všetkých doteraz zapísaných prvkov v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Termín na predloženie návrhov je podľa pravidiel UNESCO do 31. marca 2016. Prípravu nominačného spisu zastrešuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru. Pri príprave nominácie však intenzívne spolupracuje i s predstaviteľmi horehronských obcí a miestnymi folklórnymi súbormi a skupinami. Z odborného hľadiska dozerá na nomináciu externá spolupracovníčka Centra pre TĽK a expertka na nehmotné kultúrne dedičstvo Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie SAV.
Každá nominácia, ktorá je predkladaná do zoznamu UNESCO musí okrem odborne pripravených textov obsahovať tiež foto a najmä video dokumentáciu prvku. V medzinárodných komisiách sa dbá najmä na to, aby sprievodná dokumentácia zachytávala život prvku v jeho aktuálnej, súčasnej podobe. Z tohto dôvodu zorganizovalo Centrum pre TĽK v obciach Horehronia stretnutie so samotnými nositeľmi viachlasného spevu. Počas uplynulého víkendu (26. – 28. februára 2016) tak pracovný tím v zložení: Michal Veselský, Miroslav Hanák, Oskar Lehotský a externý kameraman Martin Kleibl zdokumentoval obrazovo a zvukovo prejavy viachlasného horehronského spevu v obciach Heľpa, Šumiac, Telgárt a Polomka. Nakrúcania sa zúčastnili folklórny súbor Šumiačan zo Šumiaca, folklórne skupiny Heľpan z Heľpy, Telgárt z Telgártu, Závačan zo Závadky nad Hronom, a Brezinky z Polomky. Dokumentoval sa i priebeh nedeľnej liturgie v kostoloch v Šumiaci a Telgárte, kde má viachlasný spev nezastupiteľné miesto dodnes.

O horehronskom viachlasnom speve by mala medzinárodná komisia rozhodovať až koncom roka 2017.

Doteraz sú v zozname UNESCO zapísané tri slovenské prvky: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika a Gajdošská kultúra. V minulom roku bola predložená spoločná – nadnárodná nominácia s Českou republikou pod názvom Slovenské a české bábkarstvo, o ktorej by sa malo rozhodovať koncom roka 2016.

Nižšie vám prinášame niekoľko fotografií z nakrúcania na Horehroní.
Foto: Miroslav Hanák

Preskočiť na obsah