Nové zápisy do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Nové zápisy do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Nové zápisy do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska 2982 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dňa 24. januára 2019 o 15:00 hod. sa v Divadle SĽUK uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku.

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudlo 5 nových prvkov:

  • Vysokohorské nosičstvo, návrh na nomináciu predložilo Občianske združenie Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov
  • Sokoliarstvo, predkladateľom je Slovenský klub sokoliarov pri SPK
  • Podpolianske rozkazovačky, ako spoločná nominácia mesta Detva, mesta Hriňová a Národopisnej spoločnosti Slovenska
  • Rífová píšťala, návrh na nomináciu predložili Spolok pre rozvoj a obnovu techniky, remeselnej výroby a kultúry, n. o. (Rotarvak) v spolupráci s Folklórnou skupinou Bukoviny z Brvnišťa
  • Slovenský posunkový jazyk, ktorého nomináciu predložil Slovenský zväz nepočujúcich

Do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku pribudla jedna nová aktivita, ktorou je Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni, predkladateľom návrhu na zápis je Občianske združenie Dragúni.

Počas Slávnostného podujatia si predkladatelia prvkov prevzali z rúk ministerky kultúry Slovenskej republiky Ľubici Laššákovej osvedčenie o zápise.

Zároveň prebehlo slávnostné odovzdanie certifikátu UNESCO k zápisu prvku Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe (rezervná tlač a farbenie látky indigom) do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ktorý schválil Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO koncom minulého roka na svojom zasadnutí na Mauríciu. Osvedčenie o zápise odovzdala generálnej riaditeľke Ústredia ľudovej umeleckej výroby Dane Kľučárovej pani Gabriele Detschmann z Rakúskej komisie pre UNESCO, ako zástupkyňa hlavného predkladateľa tohto prvku do UNESCO (Rakúsko).

Preskočiť na obsah