Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska v zozname UNESCO

Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska v zozname UNESCO

Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska v zozname UNESCO 3000 1412 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V stredu 25.9.2019 o 17:30 hod. sa v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej ulici konala prednáška o slovenských prvkoch nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (ďalej RZ NKD UNESCO).

Podujatie bolo organizované pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019. Usporiadateľmi boli Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri UKB a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je odborným pracoviskom SĽUK-u.

Prednášateľom večera bol generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar, ktorý je zároveň predsedom Rady ministerky kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a člen slovenskej delegácie na zasadnutiach Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Počas poldruhahodinovej multimediálnej prezentácie bolo okrem informácií o fungovaní a agende RZ NKD UNESCO bližšie predstavených 6 prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktoré boli postupne od roku 2005 úspešne zapísané do tohto svetového zoznamu. Prostredníctvom odborného výkladu, fotografií, video zostrihov a ukážok hry na ľudové hudobné nástroje boli plénu, najmä z radu študentov stredných škôl, odprezentované prvky Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách (spoločná medzinárodná nominácia), Horehronský viachlasný spev a Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, reverzná tlač a farbenie látky indigom, ktorá je zatiaľ posledným slovenským prvkom zapísaným do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Preskočiť na obsah