Terchovská muzika – 10 rokov zápisu do UNESCO

Terchovská muzika – 10 rokov zápisu do UNESCO

Terchovská muzika – 10 rokov zápisu do UNESCO 2560 1714 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Presne pred desiatimi rokmi, 5. decembra 2013, sa v azerbajdžanskom Baku rozhodlo o tom, že Terchovská muzika sa stane súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, čím sa radí medzi také vzácne javy, pri ktorých sa podarilo zachovať ich dlhodobú, nepretržitú, kontaktnú a medzigeneračnú komunikáciu pri odovzdávaní znalostí a ostávajú tak stále živým dedičstvom.

Desať rokov od zápisu je príležitosťou na poďakovanie všetkým, ktorí prispeli a stále prispievajú k ochrane a šíreniu tejto jedinečnej hudobnej tradície a podieľajú sa tak na budovaní komunity s bohatým ľudským zázemím, čo je a vždy bolo silnou stránkou tohto fenoménu.

„Hlasovanie o zápise jednotlivých prvkov je vždy sprevádzané silnými emóciami. Od rána sme všetci netrpezlivo očakávali, kedy príde na rad Slovensko. Asi hodinu po začiatku rokovania bol auditóriu prezentovaný prvok Terchovská muzika. Po prednesení hodnotiacej správy bol prvok bez pripomienok zaradený do prestížneho zoznamu UNESCO.“ Takto opísal priebeh zápisu Terchovskej muziky na zoznam UNESCO Juraj Hamar. Viac informácií o zápise na tomto linku.

Pripomeňme si v nasledujúcom videu, čím je prvok taký výnimočný:

Preskočiť na obsah