• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku v zozname UNESCO

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku v zozname UNESCO

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku v zozname UNESCO 1840 1228 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku bolo zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

01.12.2016

Historicky prvá spoločná česko-slovenská nominácia prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku, bola dnes zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Addis Abebe, hlavnom meste Etiópie.

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku vnímané ako jav vo všetkých jeho historických podobách a rozmanitých prejavoch predstavuje tradičný kultúrny prvok. Tento druh divadla spája dramatické, dramaturgické, inscenačné, interpretačné, scénografické, výtvarné i hudobné zručnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej a českej divadelnej a literárnej tradície. Pôvodní nositelia tohto prvku boli rodiny kočovných bábkarov (marionetárov), ktorých produkcie znamenali vôbec prvý kontakt širších ľudových vrstiev s divadelnou kultúrou.