Zdieľajte svoje aktivity na webstránkach UNESCO

Zdieľajte svoje aktivity na webstránkach UNESCO

Zdieľajte svoje aktivity na webstránkach UNESCO 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Pozývame všetkých zapojiť sa do osláv 20. výročia vzniku UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom organizovania rôznych podujatí a aktivít, ktoré predvedú rozmanitosť a bohatstvo živého dedičstva (nehmotného kultúrneho dedičstva) a zvýšia tak povedomie o dôležitosti ochrany živého dedičstva.

Pre získanie loga UNESCO osláv 20. výročia a tým aj väčšie zviditeľnenie všetkých aktivít je potrebné vyplniť formulár dostupný na webovej stránke https://ich.unesco.org/en/get-involved-00483 a následne ho odoslať e-mailom na ich@unesco.org.

Ak potrebujete poradiť s vypĺňaním formuláru, obráťte sa na nás prostredníctvom adresy tlk@sluk.sk.

Preskočiť na obsah