15. výročie zápisu fujary do zoznamu UNESCO

15. výročie zápisu fujary do zoznamu UNESCO

15. výročie zápisu fujary do zoznamu UNESCO 2000 2027 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

„Môžeme konštatovať, že skôr ako sa fujara stala predmetom vedeckého výskumu, obohatila sa v kultúrnom povedomí o parametre, ktoré sa stali jej integrálnou súčasťou. Nebolo už možné dívať sa na ňu ako na prostý hudobný nástroj, pretože sa k nej viazal aj spomínaný široký významový kontext. Vyjadrovala romanticky idealizovanú predstavu o citovej hĺbke prostého človeka – predstavu o jeho duševnom bohatstve alebo meditatívnej koncentrácii.“

Citát z práce Dr. Ivana Mačáka nám pripomína význam tohto symbolu slovenskosti. Jej význam pre kultúru Slovenska zdôraznil v roku 2005 zápis do Zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva, predchodcu súčasného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO). O tento zápis sa v najväčšej miere zaslúžil prof. Oskár Elschek s úzkym kolektívom. Následne po vytvorení slovenskej verzie zoznamu bola v roku 2011 „Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba“ zapísaná aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie zápisu fujary do zoznamu UNESCO.

Fujara je jednou z dôležitých oblastí záujmu našich výskumov. V roku 2011 sme zrealizovali stretnutie s ľuďmi, ktorí sa o fujaru zaujímajú nielen ako o hudobný nástroj, ale idú do podstaty jej využitia. Salašníctvo, život na salaši  a repertoár, to boli témy, o ktorých sme sa rozprávali s Milanom Šteskom, Martinom Tesákom, Ľubomírom Tatarkom, Karolom Kočíkom a Jurajom Dubovcom.

Informácie o hudobnej a výtvarnej podobe fujary a zároveň o jej nositeľoch – interpretoch i výrobcoch pravidelne pridávame na www.fondtlk.sk.

Preskočiť na obsah