Živé dedičstvo 2022

Živé dedičstvo 2022

Živé dedičstvo 2022 4000 1168 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

8. decembra 2022 realizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK webinár Živé dedičstvo 2022 určený komunitám nositeľov prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a komunitám predstaviteľov projektov, programov a aktivít zapísaných v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

PROGRAM
9:00 Otvorenie
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.
9:10 UNESCO, živé dedičstvo a výzvy dneška (Ekonomické rozmery ochrany NKD, Ochrana NKD a zmeny klímy, Ochrana NKD v mestskom kontexte)
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.
9:25 Hodnotiace správy o stave prvkov a aktivít zapísaných v zoznamoch NKD
– Eva Záhumenská, CTĽK pri SĽUKu
– Ľubica Voľanská, CTĽK SĽUK a ÚESA SAV, v. v. i.
– Barbora Morongová, Odbor NKD a KZSO, MK SR
9:45 Kde nájsť financie pre ochranu živého dedičstva? – Barbora Morongová, Odbor NKD a KZSO, MK SR – Andrej Kotlárik, Fond na podporu umenia
10:40 Zdieľanie dobrých praktík
1. Ivan Matis – Goralská kultúra
2. Ivan Gontko – Tradičné bábkarstvo na Slovensku
3. František Morong – Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni
4. Milan Rusko – Gajdy a gajdošská kultúra
5. Alojz Kaššák, Martina Hustinová – Sokoliarstvo
6. Matej Rabada – Modrotlač
7. Miriam Fuňová – Modranská majolika
8. Štefan Bačkor – Vysokohorské nosičstvo
11.30 20. výročie Dohovoru 2003
– Juraj Hamar, SĽUK
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.
12:00 Diskusia

Videozáznam z webinára si môžete pozrieť tu:

Preskočiť na obsah