Webinár: Živé dedičstvo 2022

Webinár: Živé dedičstvo 2022

Webinár: Živé dedičstvo 2022 4000 1168 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

8. decembra 2022 realizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK webinár Živé dedičstvo 2022 určený komunitám nositeľov prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a komunitám predstaviteľov projektov, programov a aktivít zapísaných v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

PROGRAM
9:00 Otvorenie
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.
9:10 UNESCO, živé dedičstvo a výzvy dneška (Ekonomické rozmery ochrany NKD, Ochrana NKD a zmeny klímy, Ochrana NKD v mestskom kontexte)
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.
9:25 Hodnotiace správy o stave prvkov a aktivít zapísaných v zoznamoch NKD
– Eva Záhumenská, CTĽK pri SĽUKu
– Ľubica Voľanská, CTĽK SĽUK a ÚESA SAV, v. v. i.
– Barbora Morongová, Odbor NKD a KZSO, MK SR
9:45 Kde nájsť financie pre ochranu živého dedičstva? – Barbora Morongová, Odbor NKD a KZSO, MK SR – Andrej Kotlárik, Fond na podporu umenia
10:40 Zdieľanie dobrých praktík
1. Ivan Matis – Goralská kultúra
2. Ivan Gontko – Tradičné bábkarstvo na Slovensku
3. František Morong – Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni
4. Milan Rusko – Gajdy a gajdošská kultúra
5. Alojz Kaššák, Martina Hustinová – Sokoliarstvo
6. Matej Rabada – Modrotlač
7. Miriam Fuňová – Modranská majolika
8. Štefan Bačkor – Vysokohorské nosičstvo
11.30 20. výročie Dohovoru 2003
– Juraj Hamar, SĽUK
– Ľubica Voľanská, CTĽK pri SĽUKu a ÚESA SAV, v. v. i.
12:00 Diskusia

Videozáznam z webinára si môžete pozrieť tu:

Preskočiť na obsah