Technické špecifikácie dokumentácie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE PREDKLADANIE FOTOGRAFICKEJ, AUDIOVIZUÁLNEJ A ZVUKOVEJ DOKUMENTÁCIE AKO SÚČASTI NÁVRHU NA ZÁPIS DO ZOZNAMU NAJLPEŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY

Všetku povinnú dokumentáciu (fotografie, videozáznam) je potrebné odoslať cez online systém spolu s vyplneným formulárom na stránke nkd.ludovakultura.sk.

V prípade, že prikladáte ďalšiu nepovinnú dokumentáciu v digitálnej podobe (audio súbory, textové súbory, skeny a pod.), taktiež ju odosielate prostredníctvom online systému, prípadne na niektorom z dole uvedených nosičov. Fotografie: Odoslané cez online formulár (prípadne nosič: CD, DVD, alebo USB kľúč) Formát: TIFF, RAW, BMP, PNG, JPG Rozlíšenie: 300 dpi Veľkosť: širšia strana = minimálne 2400 pixelov. Fotografické kópie: (uprednostňuje sa digitálny formát) Papier: fotografický (nie obyčajný papier) Veľkosť: širšia strana, minimálne 15 cm. Video: Odoslané cez online formulár (prípadne nosič: CD, DVD, alebo USB kľúč) Formát: DVD, alebo dátové súbory AVI, MPEG 2, MP4 Minimálne rozlíšenie: 720×576; 25 sním/sek.; dátový tok (bit rate): minimálne 4 Mbs Audio: Odoslané cez online formulár (prípadne nosič: CD, DVD, alebo USB kľúč) Formát: audio CD, alebo dátové súbory WAW s rozlíšením 44 100 Hz, 16 Bit Mapy: Nosič: CD, DVD, alebo USB kľúč Formát: Akceptované budú len elektronické verzie máp. Možné formáty:  PDF, TIFF, JPG. Knihy: Knihy alebo zbierky textov sú vítané (celkovo nie viac ako tri), ale mali by priamo súvisieť s nominovanou aktivitou.
Preskočiť na obsah