15. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

15. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

15. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

15. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho  dedičstva prebieha online od 14. do 19. decembra 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 je program zasadnutia 24 členného výboru obmedzený. Program sa sústredí najmä na posudzovanie návrhov na zápis do jednotlivých zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva. Členkou Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru UNESCO, ktorý členom Výboru predkladá odporúčania na zápis do jednotlivých zoznamov, je do roku 2022 aj slovenská expertka, naša kolegyňa Ľubica Voľanská,  kde v tomto roku zastáva aj funkciu reportérky.

Zasadnutia výboru sa vysielajú naživo na webovej stránke 15.COM:

https://ich.unesco.org/en/live-webcast-01152

Najočakávanejším bodom rokovania je vyhodnotenie nominácií, ktoré zmluvné strany Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO predložili na zápis do prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Výbor v tomto roku prehodnotí:

  • 41 prvkov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva;
  • 4 prvky na zápis do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré si vyžadujú naliehavú ochranu, 2 z toho v spojení so žiadosťou o medzinárodnú pomoc vo výške viac ako 100 000 USD;
  • 4 návrhy na zápis do Zoznamu osvedčených ochranných postupov nehmotného kultúrneho dedičstva;

Výbor však diskutoval aj o dôležitosti prehodnotiť význam rôznych druhov prestížnych zoznamov kultúrneho dedičstva a potrebu jeho širšej ochrany v súvislosti s ohrozením v podobe prírodných katastrof či vojnových konfliktov, najnovšie i pandémií typu Covid 19. Príklady skúseností jednotlivých krajín so živým dedičstvom v čase pandémie si možno pozrieť tu: https://ich.unesco.org/en/living-heritage-experiences-and-the-covid-19-pandemic-01123

Dôležitou sa tak stáva napríklad aj diskusia o potrebe prenesenia pozornosti z nových zápisov na to, akým spôsobom sa jednotlivé štáty a nositelia živého dedičstva starajú o prvky už zapísané v niektorých zo zoznamov.

Sekcia živého dedičstva sa snaží priblížiť nehmotné kultúrne dedičstvo príťažlivým spôsobom všetkým generáciám: https://ich.unesco.org/dive/constellation/

Portrét pózujúcej usmiatej ženy.

Ľubica Voľanská

Preskočiť na obsah