Stretnutie k úspešnému zápisu Bábkarstva do UNESCO

Stretnutie k úspešnému zápisu Bábkarstva do UNESCO

Stretnutie k úspešnému zápisu Bábkarstva do UNESCO 1800 1197 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Slávnostné stretnutie expertnej skupiny k zápisu Bábkarstva na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Dňa 7. 2. 2107 sa v priestoroch Moravského zemského múzea v Brne
uskutočnilo slávnostné stretnutie k úspešnému zápisu historicky prvej spoločnej česko-slovenskej nominácii prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Do prestížneho svetového zoznamu pribudlo bábkarstvo v decembri 2016 na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v Addis Ababe. Na stretnutí v Brne sa zišla expertná skupina, ktorá pracovala na príprave nominácie vyše dvoch rokov, aby spoločne oslávili úspešný zápis. Okrem príjemného spoločenského stretnutia bolo cieľom schôdzky najmä určenie ďalšieho smerovania pri ochrane a zveľaďovaní prvku, ktoré slovenských i českých bábkarov čakajú v najbližších rokoch. Úspešný zápis do svetového zoznamu UNESCO totiž znamená najmä záväzok prvok chrániť, náležite oceňovať a propagovať u širokej verejnosti a zachovávať ho tak aj pre ďalšie generácie.

Na stretnutí sa zúčastnili: Juraj Hamar (Slovenský ľudový umelecký kolektív v Bratislave); Ľubica Voľanská (Ústav etnológia SAV v Bratislave); Eva Ryšavá (Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u); zástupkyňa slovenského ministerstva kultúry Barbora Morongová; zástupkyne českého ministerstva kultúry Zuzana Malcová, Věra Svobodová a Dita Limová; Lenka Lázňovská, Lenka Jaklová a Michal Drtina (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Prahe); Jaroslav Blecha (Moravské zemské muzeum v Brne); Nina Malíková (Medzinárodná bábkarská organizácia UNIMA v Prahe); Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury v Strážnici); Michal Beneš (Česká komisia pre UNESCO).

Prinášame niekoľko fotografií zo stretnutia:

Preskočiť na obsah