• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Gajdošská kultúra Slovenska zapísaná do UNESCO

Gajdošská kultúra Slovenska zapísaná do UNESCO

Gajdošská kultúra Slovenska zapísaná do UNESCO 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Gajdoš Ábel Baranec z Malej Lehoty, 1978. Foto: Tibor Szabó, Archív CTĽK.

V Bratislave, 2.12.2015 – Gajdošská kultúra na Slovensku bola zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Dnes o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v namíbijskej metropole Windhoek. V zozname UNESCO figurujú už dva slovenské prvky: fujara (2005) a Terchovská muzika (2013).
Pojem gajdošská kultúra na Slovensku zahŕňa nielen samotný hudobný nástroj, ale aj všetky kultúrne a vedomostné prejavy, ktoré súvisia s výrobou a používaním gájd. Ide teda o technologické postupy pri výrobe a estetické stvárnenie nástroja, tradičnú hru na gajdy i rozmanité gajdošské interpretačné štýly, texty gajdošských piesní, spev a tanec pri gajdách, rituály s gajdami,  tradičné ľudové obrady za sprievodu gájd alebo ľudovú slovesnosť spätú s týmto nástrojom.
Gajdy i celá gajdošská kultúra reprezentujú dlhodobú a kontinuálnu tradíciu najmä roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva na Slovensku, ktorej korene siahajú až do 14. storočia, a ktorá sa na báze medzigeneračnej výmeny zachovala až dodnes.
Cech slovenských gajdošov v súčasnosti eviduje približne 40 lokalít, v ktorých je gajdošská tradícia stále živá. Udržiavanie výroby, hry a spevu pri gajdách je najintenzívnejšie v Bratislave, na severe Oravy, v Nitra a jej okolí, v oblasti Pohronského Inovca, vo Zvolene a Banskej Bystrici, na Podpoľaní, Gemeri, Malohonte a Tekove.

Slovensko na zasadnutí v Namíbii reprezentuje štvorčlenná delegácia v zložení: Juraj Hamar, predseda Rady Ministra kultúry pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ SĽUK-u, Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie SAV, Barbora Morongová, riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR, Milan Rusko, člen predstavenstva Cechu slovenských gajdošov a zástupca predkladateľov nominácie do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.