Gajdošská kultúra Slovenska zapísaná do UNESCO

Gajdošská kultúra Slovenska zapísaná do UNESCO

Gajdošská kultúra Slovenska zapísaná do UNESCO 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Gajdoš Ábel Baranec z Malej Lehoty, 1978. Foto: Tibor Szabó, Archív CTĽK.

V Bratislave, 2.12.2015 – Gajdošská kultúra na Slovensku bola zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Dnes o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v namíbijskej metropole Windhoek. V zozname UNESCO figurujú už dva slovenské prvky: fujara (2005) a Terchovská muzika (2013).
Pojem gajdošská kultúra na Slovensku zahŕňa nielen samotný hudobný nástroj, ale aj všetky kultúrne a vedomostné prejavy, ktoré súvisia s výrobou a používaním gájd. Ide teda o technologické postupy pri výrobe a estetické stvárnenie nástroja, tradičnú hru na gajdy i rozmanité gajdošské interpretačné štýly, texty gajdošských piesní, spev a tanec pri gajdách, rituály s gajdami,  tradičné ľudové obrady za sprievodu gájd alebo ľudovú slovesnosť spätú s týmto nástrojom.
Gajdy i celá gajdošská kultúra reprezentujú dlhodobú a kontinuálnu tradíciu najmä roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva na Slovensku, ktorej korene siahajú až do 14. storočia, a ktorá sa na báze medzigeneračnej výmeny zachovala až dodnes.
Cech slovenských gajdošov v súčasnosti eviduje približne 40 lokalít, v ktorých je gajdošská tradícia stále živá. Udržiavanie výroby, hry a spevu pri gajdách je najintenzívnejšie v Bratislave, na severe Oravy, v Nitra a jej okolí, v oblasti Pohronského Inovca, vo Zvolene a Banskej Bystrici, na Podpoľaní, Gemeri, Malohonte a Tekove.

Slovensko na zasadnutí v Namíbii reprezentuje štvorčlenná delegácia v zložení: Juraj Hamar, predseda Rady Ministra kultúry pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ SĽUK-u, Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie SAV, Barbora Morongová, riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR, Milan Rusko, člen predstavenstva Cechu slovenských gajdošov a zástupca predkladateľov nominácie do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Preskočiť na obsah