• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Aktuality digitalizacia TĽK

Nové zápisy do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

V piatok 18. decembra 2020 sa v Divadle SĽUK uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivity, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová zapísala tri prvky a jednu aktivitu. Do…


22. decembra 2020 Zoznamy NKD

15. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

15. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho  dedičstva prebieha online od 14. do 19. decembra 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 je program zasadnutia 24 členného výboru obmedzený. Program sa sústredí najmä na posudzovanie návrhov na zápis do jednotlivých zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva. Členkou Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho…

17. decembra 2020 Zoznamy NKD | unesco

15. výročie zápisu fujary do zoznamu UNESCO

„Môžeme konštatovať, že skôr ako sa fujara stala predmetom vedeckého výskumu, obohatila sa v kultúrnom povedomí o parametre, ktoré sa stali jej integrálnou súčasťou. Nebolo už možné dívať sa na ňu ako na prostý hudobný nástroj, pretože sa k nej viazal aj spomínaný široký významový kontext. Vyjadrovala romanticky idealizovanú predstavu…


25. novembra 2020 Zoznamy NKD | unesco

Výstava slovenských prvkov zapísaných v UNESCO

Výstava pozostáva zo siedmich významných prvkov a praktík z Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktoré sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov…


6. júla 2020 Zoznamy NKD

Už viac ako 6000 objektov v online databáze FOND TĽK

Databáza objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku je dostupná online na webovom sídle www.fondtlk.sk. Od jej sprístupnenia v roku 2017 obsah neustále dopĺňame, rozširujeme a inovujeme. V súčasnosti obsahuje už viac ako 6000 objektov zo súkromných zbierok, rodinných archívov a našej dokumentačnej činnosti. Aktuálne najväčšiu časť sprístupnených materiálov predstavujú…


9. júna 2020 FOND TĽK

Skúsenosti s udržiavaním tradícií v čase pandémie COVID-19

V súčasnosti prežívame kvôli pandémii koronavírusu (COVID-19) mimoriadne obmedzenia a uvedomujeme si, že kríza ovplyvňuje ďaleko viac, ako len naše fyzické zdravie. Festivaly a kultúrne podujatia sa rušia alebo odkladajú, obmedzujú sa oslavy, sviatkovanie, ale aj každodenné vykonávanie našich tradícií. Podeľte sa o svoje skúsenosti prostredníctvom nášho online formulára. Môžete…

14. mája 2020

Dôležité oznámenie: Predĺženie termínu na predkladanie nominácií

Termín na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je predĺžený do 30. apríla 2020. Potrebné informácie o predkladaní návrhov nájdete na tejto stránke.

31. marca 2020

Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva

V pondelok, 30. marca 2020 v Paríži urobilo šesť štátov z Európy a Ázie v koordinácii Úradu pre cestovný ruch a kultúru (Oddelenie nehmotného dedičstva) Spojených arabských emirátov v Abú Zabí prvý krok k rozšíreniu medzinárodnej nominácie s názvom Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva v UNESCO Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Sekretariát Dohovoru…


31. marca 2020 Zoznamy NKD

Tradície spojené s chovom koní plemena lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

V stredu, 25. marca 2020 v Paríži, osem štátov v koordinácii Ministerstva kultúry Slovinskej republiky podalo nomináciu prvku Tradície spojené s chovom koní plemena lipican do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Sekretariát Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva vzhľadom na mimoriadnu situáciu akceptoval podpisy spoločnej nominácie v elektronickom formáte (miesto pôvodne plánovanej slávnostnej…


27. marca 2020 Zoznamy NKD

Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov

V piatok 31. januára 2020 bola ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou vyhlásená nová výzva na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ukončenie výzvy je 31. marca 2020. Potrebné informácie o predkladaní návrhov nájdete na tejto…

31. januára 2020