• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hudobné nástroje

hudobné nástroje

hudobné nástroje 800 535 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hudobné nástroje

sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených je 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme do 4 hlavných skupín:
a) samoznejúce nástroje (24%), najväčšiu časť tvoria detské;
b) blanozvučné nástroje (5%): hlásnický bubon, detské bubny, trený vábec, hracia škatuľka (husličky, kočka), hrací hrebeň, trstinové drnčadlo;
c) strunozvučné nástroje (20%): rôzne typy a veľkosti sláčikových nástrojov (malé, veľké, basové, basičky, basa), korytkové husle (žlobcoky, oktávky), trený bukač, detské husličky (vŕbový prút so strunkou), citara, doštičkové husličky, škatuľkový cimbal, početné typy detských huslí;
d) vzduchozvučné nástroje (51%) sú rozdelené na „voľné“ (bič, húkadlo, vrtieľka, frngačka, frngadlo), hranové píšťaly (koncovky, vábce), trojdierkové (handrárska píšťala, fujara), plechový piskáč, píšťalky – lupštik, hvizdy, kostené vábce, ďahýlová píšťala, vŕbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, plechové detské píšťaly (3-dierkové), píšťalka s kolíkom, hlinené píšťaly, piskáče, kukučka, okarína; skupina jazýčkových nástrojov: trubky, vábničky, rámčekový jazýčkový ťuvík (z listov), detská dúčelová píšťala (z lodyhy slnečnice), papierové jazýčkové piskáče, piskáč z listu, pukačka, fŕka z vŕby, gajda-piskor z obilia, trstinový „klarinet“, gajda, píšťalka s pierkom, kôrové hobojky; trúby a rohy (važecký roh, pastiersky roh, veľké signálne trúby kôrové, drevené a ď.).
Medzi ľudové hudobné nástroje nepatria napr. fabrické dychové plechové nástroje, harmoniky a ďalšie, hoci v interpretácii ľudových piesní a ľudovej tanečnej hudby hrajú dôležitú funkciu.

Detská husľová muzika z Horného Kelčova (okr. Čadca). Foto O. Elschek 2006.
Detská husľová muzika z Horného Kelčova (okr. Čadca). Foto O. Elschek 2006.

AutorOskár Elschek

Literatúra

Leng, L.: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava 1967.
Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983.