• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hudobné nástroje

hudobné nástroje

hudobné nástroje 800 535 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hudobné nástroje

sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených je 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme do 4 hlavných skupín:
a) samoznejúce nástroje (24%), najväčšiu časť tvoria detské;
b) blanozvučné nástroje (5%): hlásnický bubon, detské bubny, trený vábec, hracia škatuľka (husličky, kočka), hrací hrebeň, trstinové drnčadlo;
c) strunozvučné nástroje (20%): rôzne typy a veľkosti sláčikových nástrojov (malé, veľké, basové, basičky, basa), korytkové husle (žlobcoky, oktávky), trený bukač, detské husličky (vŕbový prút so strunkou), citara, doštičkové husličky, škatuľkový cimbal, početné typy detských huslí;
d) vzduchozvučné nástroje (51%) sú rozdelené na „voľné“ (bič, húkadlo, vrtieľka, frngačka, frngadlo), hranové píšťaly (koncovky, vábce), trojdierkové (handrárska píšťala, fujara), plechový piskáč, píšťalky – lupštik, hvizdy, kostené vábce, ďahýlová píšťala, vŕbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, plechové detské píšťaly (3-dierkové), píšťalka s kolíkom, hlinené píšťaly, piskáče, kukučka, okarína; skupina jazýčkových nástrojov: trubky, vábničky, rámčekový jazýčkový ťuvík (z listov), detská dúčelová píšťala (z lodyhy slnečnice), papierové jazýčkové piskáče, piskáč z listu, pukačka, fŕka z vŕby, gajda-piskor z obilia, trstinový „klarinet“, gajda, píšťalka s pierkom, kôrové hobojky; trúby a rohy (važecký roh, pastiersky roh, veľké signálne trúby kôrové, drevené a ď.).
Medzi ľudové hudobné nástroje nepatria napr. fabrické dychové plechové nástroje, harmoniky a ďalšie, hoci v interpretácii ľudových piesní a ľudovej tanečnej hudby hrajú dôležitú funkciu.

Detská husľová muzika z Horného Kelčova (okr. Čadca). Foto O. Elschek 2006.
Detská husľová muzika z Horného Kelčova (okr. Čadca). Foto O. Elschek 2006.

AutorOskár Elschek

Literatúra

Leng, L.: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava 1967.
Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983.